Evidensbaseret Musikterapi

 – Odense 14.11.2019: Underviser: Fysioterapeut Nickeline Schmidt Larsen                      Uddannet i USA ift. neurologisk musikterapi Første kursusdag med dette emne. Deltagere, som dannede netværk med underviser til fremtidig fælles sparring. Praksis og forskning blev koblet, så det gav mening og der var direkte overførbare teknikker til brug i praksis. Tak til alle deltagere og underviser…

Nordisk Vestibulær konference

Nordisk Vestibulær konference – København 24. og 25.oktober 2019   24.oktober: Dagen startede med velkomst af Formand Tina Lambrecht. Ca. 160 fysioterapeuter deltager på den 2-dags konference med udenlandske og danske oplægsholdere. Måns Magnusson (medical doctor, PH.D. stud. Lunds universitet, Sverige) lagde ud med at holde oplæg Overview of the vestibular system – and vestibular…

Pakkeforløb for primær hjernekræft – for fagfolk

Pakkeforløb for primær hjernekræft – for fagfolk Formålet med pakkeforløbet er, at alle patienter skal opleve et veltilrettelagt fagligt forløb under udredning og behandling med det formål at forbedre prognosen og livskvaliteten for patienterne. PATIENTFORLØB, PATIENTINFORMATION 15 AUG 2019 Formålet med pakkeforløb for kræftområdet er, at patienter skal opleve et veltilrettelagt, helhedsorienteret fagligt forløb uden unødig…

NeuroRehab 2019

NeuroRehab 2019   Mandag d. 17.06.2019 afholdte Region Hovedstaden i samarbejde med VihTek – Videncenter for velfærdsteknologi den tilbagevendende NeuroRehab konference i DGI byen i København. Temaet for konferencen var i år kvalitet i neurorehabilitering. Konference blev åbnet ved centerdirektør, Jannick Brennum, NeuroCenteret, Risghospitalet. Efterfølgende blev en kort video vist, som præsenterer patientens stemme: Hvad…

WCPT Genève 2019 – Nora og Sines beretning

Mandag 13.05.19: Sidste kongresdag og tidligt op. Blæst over Génève, men tørvejr. Bybus nr. 5 sammen med de usædvanligt mange fysioterapeuter – forbi FN’s bygning på vejen (stolen med de tre ben, springvandet og alléen med de mange internationale flag). Kl. 8.30-10.00 – Rapid “five”session – Neurologi: Følgende fremhæves. PERCEIVED BARRIERS, AND MOTIVATORS TO PARTICIPATION…

Generalforsamling 2019 og temadag ved Louise Ada professor i Fysioterapi

Generalforsamling  2019                                                       Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi Fredag 8.marts 2019 Odense 80 medlemmer og hele bestyrelsen deltog. Valg af dirigent og referent – Dirigent Gitte Wikke og referent Sine Secher Mortensen Beretning fra bestyrelsen v. formand Helle Rovsing Jørgensen Vi gennemgår året 2018 i DSNF. Formandens/ bestyrelsens beretning vedlægges i slides. Vi har haft…

Nyt efteruddannelsestilbud skal løfte genoptræningen efter apopleksi

Ny efteruddannelse til fysioterapeuter som arbejder med apopleksi   Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi udbyder et efteruddannelsesforløb til alle fysioterapeuter, der genoptræner patienter efter apopleksi. Uddannelsen afvikles i tæt samarbejde med hollandske eksperter, der også står for undervisningen. Nu har fysioterapeuter som noget helt nyt mulighed for at efteruddanne sig inden for genoptræning efter apopleksi.…