Persondatapolitik

Herunder kan man læse om Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapis generelle politik for behandling af personoplysninger.

Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi indhenter og anvender kun personoplysninger for at varetage og fremme foreningens formål, hvilket er at udbrede de faglige områder inden for neurofysioterapi og komme med kliniske anbefalinger i forhold til praksis indenfor dette speciale.

Vi lægger stor vægt på privatlivsbeskyttelse. Derfor behandler vi personoplysninger ud fra overordnede principper om lovgivning, rimelighed og gennemsigtighed uanset om personoplysningerne angår vores medlemmer eller andre involverede.

Vi vil løbende opdatere denne persondatapolitik for at sikre, at den svarer til den tekniske, organisatoriske og retlige udvikling.

Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi er en forening for fysioterapeuter med interesse og/eller arbejdsområde indenfor det neurologiske område. Dette indenfor det Regionale, det kommunale og det private område. Vores adresse er hos vores kasserer, men medlemsregistreringen foregår og opbevares hos Danske Fysioterapeuter, hvorunder Dansk Selskab for Fysioterapi har til huse (den paraplyorganisation som er bindeled mellem alle faglige selskaber indenfor fysioterapi). Adressen er: Danske Fysioterapeuter, Holmbladsgade 70, 2300 København S.

 

Alle spørgsmål vedrørende privatlivsbeskyttelse og personoplysninger bedes rettet til kontaktformularen nederst på denne side.

Oplysninger om medlemmer

Vi indsamler personoplysninger om medlemmer ved indmeldelsen. Med få undtagelser er disse oplysninger begrænset til de oplysninger, der kan findes på et visitkort: Fornavn, efternavn, adresse, titel, arbejdssted, mailadresser og telefonnumre. Vi behandler IKKE medlemmers personnumre.

Vi bruger disse oplysninger til administration af medlemsforholdet og til at yde rådgivningsbistand og øvrige medlemsfordele knyttet til medlemskabet. Nogle af oplysningerne anvendes til opfyldelse af lovmæssige krav.

Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi bruger ikke oplysningerne til at lave statiske undersøgelser, tilfredsundersøgelser eller lignende. Selskabet udleverer kun personoplysninger til vores hovedorganisation Danske Fysioterapeuter, og sælger derved heller ikke vores indsamlede oplysninger videre.

Oplysninger om andre end medlemmer

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at indsamle oplysninger om andre end det faglige selskabs medlemmer. Det vil typisk være personer med tilknytning til et andet fagligt selskab som f.eks. ergoterapeut kolleger, arbejdsgivere eller lignende. Som udgangspunkt oplyser vi eventuelle tredieparter hvorledes de indsamlede oplysninger behandles.

Kun relevante og nødvendige oplysninger

Vi behandler kun de oplysninger, der er relevante og nødvendige i forhold til de formål oplysningerne indsamles med. Vi bruger heller ikke flere oplysninger end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Redigering og opbevaring af oplysninger

Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi har interne retningslinjer om hvornår oplysninger slettes. Dette sikrer, at vi sletter personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var årsag til indsamlingen. Som udgangspunkt giver vi ikke information om at der slettes i oplysninger i forbindelse med indsamlingen. Oplysninger som Selskabet bruger har til formål at udarbejde deltagerlister og kontaktoplysninger til medlemmer som har tilmeldt sig et kursus, temadag, temaaften eller anden aktivitet i Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi. Alle indsamlet oplysninger slettes, når kurset er afholdt og afsluttet.

Samtykke

Vi behandler normalt kun de oplysninger, som er nødvendige for at kunne levere ydelser til vores medlemmer og øvrig aktivitet. Det betyder, at oplysninger sjældent behandles på grundlag af en samtykkeerklæring. I de tilfælde hvor vi måtte behandle oplysninger på grundlag af samtykke kan det til enhver tid trækkes tilbage ved henvendelse til os. Brug kontaktoplysningerne nederst på siden.

Informationssikkerhed

Danske Selskab for Neurologisk Fysioterapi har implementeret fysiske, tekniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre personoplysninger mod at gå tabt, blive ændret og forhindre at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Vi opdaterer og tester vores sikkerhedsforanstaltninger løbende.

Registreredes rettigheder

Hvis Danske Selskab for Neurologisk Fysioterapi har oplysninger om dig, har du som registreret nogle rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen:

  • Indsigtsret:Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
  • Berigtigelse:Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  • Sletning:I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
  • Ret til begrænsning af behandling:Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Indsigelsesret:Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. Se kontaktoplysningerne nederst på siden.

Brug af hjemmesiden

På vores hjemmeside, www.neurofysioterapi.dk bruger vi ikke cookies til at indsamle oplysninger

Overførsel af personoplysninger til tredjelande

De personoplysninger Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi behandler, opbevares inden for EU/EØS. Hvis oplysninger føres ud af EU/EØS-området, f.eks. på grund af skift af IT-leverandør, vil persondatapolitikken blive opdateret og medlemmerne vil blive informeret.

Spørgsmål, bekymringer og klager

Hvis du har spørgsmål, klager, bekymringer eller andet vedrørende behandling og beskyttelse af personoplysninger beder vi dig kontakte os og henviser til kontaktoplysningerne nederst i denne persondatapolitik.

Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Kontakt

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.