Privatlivspolitik                      

Datafortegnelse

Databehandleraftaler

Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapis generelle privatlivspolitik, datafortegnelse og databehandleraftaler for behandling af personoplysninger på selskabets medlemmer.

Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi (DSNF) indhenter og anvender kun personoplysninger for at varetage og fremme foreningens formål, hvilket er at udbrede de faglige områder inden for neurologisk fysioterapi og komme med kliniske anbefalinger i forhold til klinisk praksis og forskning indenfor specialet.

Vi lægger stor vægt på privatlivsbeskyttelse. Derfor behandler vi personoplysninger ud fra de overordnede principper ift. lovgivning, rimelighed og gennemsigtighed uanset om personoplysningerne angår vores egne medlemmer eller andre involverede.

Vi opdaterer løbende disse retningslinier for at sikre, at den svarer til den tekniske, organisatoriske og retslige udvikling.

Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi er en forening for fysioterapeuter med interesse og/eller arbejdsområde indenfor det neurologiske område. Dette indenfor de tre sektorer: det Regionale, det kommunale og det private område. Vores adresse er hos vores kasserer. Medlemsregistreringen foregår og opbevares hos Danske Fysioterapeuter. Vi er et af 17 foreninger/ selskaber i paraplyorganisationen Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF), som er den faglige gren af Danske Fysioterapeuter. DSF og Danske Fysioterapeuter administreres samlet og adressen er følgende: Danske Fysioterapeuter, Holmbladsgade 70, 2300 København S.

Alle spørgsmål vedrørende privatlivsbeskyttelse og personoplysninger bedes rettet via kontaktformularen nederst på selskabets hjemmeside.

Oplysninger om medlemmer

Vi indsamler personoplysninger om medlemmer ved indmeldelsen. Med få undtagelser er disse oplysninger begrænset til de oplysninger, der kan findes på et visitkort: Fornavn, efternavn, adresse, titel, arbejdssted, mailadresser og telefonnumre. Vi behandler IKKE medlemmers personnumre.

Vi bruger disse oplysninger til administration af medlemsforholdet og til at yde rådgivningsbistand og øvrige medlemsfordele knyttet til medlemskabet. Nogle af oplysningerne anvendes til opfyldelse af lovmæssige krav.

Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi bruger ikke oplysningerne til at lave statiske undersøgelser, tilfredsundersøgelser eller lignende. Selskabet udleverer ikke personoplysninger, men modtager dem kun fra vores hovedorganisation Danske Fysioterapeuter, og sælger derved heller ikke vores indsamlede oplysninger.

Oplysninger om andre end medlemmer

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at DSNF indsamler oplysninger om andre end medlemmer. Det vil typisk være ifm. kurser eller temadage, hvor personer med tilknytning til et andet fagligt selskab som f.eks. fysioterapeut i et andet fagligt selskab, ergoterapeut kolleger, arbejdsgivere eller lignende. Vi giver som udgangspunkt kun nærmere oplysninger til disse tredjeparter, hvis den enkelte er bekendt hermed.

Kun relevante og nødvendige oplysninger

Vi behandler kun de oplysninger, der er relevante og nødvendige i forhold til de formål oplysningerne indsamles med. Vi bruger ikke flere oplysninger end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Redigering og opbevaring af oplysninger

Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi har interne retningslinjer om hvornår oplysninger slettes. Således sletter vi personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var årsag til indsamlingen. Som udgangspunkt giver vi ikke information om at der slettes i oplysninger i forbindelse med indsamlingen. Oplysninger som DSNF bruger har til formål at udarbejde deltagerlister og kontaktoplysninger til medlemmer som har tilmeldt sig et kursus, temadag, temaaften eller anden aktivitet i Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi. Alle indsamlede oplysninger slettes, når kurset er afholdt og afsluttet.

Samtykke

Vi behandler kun de oplysninger, som er nødvendige for at kunne levere ydelser til vores medlemmer og anden aktivitet til fordel for medlemmerne.

Vi sikrer ved tilmelding til diverse aktiviteter at den tilmeldte giver tilsagn om at oplysningerne må anvendes til det givne formål og at de til enhver tid kan trække dette samtykke tilbage ved henvendelse til os ved at bruge kontaktoplysningerne på DSNF’s hjemmeside.

Informationssikkerhed

Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi har implementeret fysiske, tekniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre personoplysninger mod at gå tabt, blive ændret og forhindre at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Vi opdaterer og tester vores sikkerhedsforanstaltninger løbende. Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi har anmeldelsespligt, hvis selskabet bliver hacket.

Registreredes rettigheder

Hvis Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi har oplysninger om dig, har du som registreret nogle rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen:

 • Indsigtsret:Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Berigtigelse:Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Sletning:I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling:Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Indsigelsesret:Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. Se kontaktoplysningerne nederst på siden.

Brug af hjemmesiden

På vores hjemmeside, www.neurofysioterapi.dk bruger vi ikke cookies til at indsamle oplysninger

Overførsel af personoplysninger til tredjelande

De personoplysninger Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi behandler, opbevares inden for EU/EØS. Hvis oplysninger føres ud af EU/EØS’s område, f.eks. på grund af skift af IT-leverandør, vil persondatapolitikken blive opdateret og medlemmerne vil blive informeret.

Spørgsmål, bekymringer og klager

Hvis du har spørgsmål, klager, bekymringer eller andet vedrørende behandling og beskyttelse af personoplysninger beder vi dig kontakte os via vores kontakt formular nederst på siden.

Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Datafortegnelse for Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi:

………………………………………………………………………………………………………

Dataansvarlig for Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi:

 • Helle Rovsing Jørgensen

 

Fælles dataansvarlige og dataansvarlige repræsentanter (data objective protector) i Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi:

 • Sune Virkelyst
 • Sine Secher Mortensen
 • Nora Holmestad-Bechmann

 

Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi behandler som hovedregel kun artikel 6 oplysninger om medlemmerne – dvs. almindelige personoplysninger. Vi opbevarer kun oplysninger om: navn, efternavn, adresse, arbejdsplads, arbejdspladsadresse og e-mailadresse. Men idet vores medlemmer skal være medlem af Fagforeningen Danske Fysioterapeuter behandler vi derved indirekte artikel 9 oplysninger om vore medlemmer (dvs. særlige kategorier af personoplysninger, dog kun punktet vedr. medlemskab af en fagforening).

 

Medlemslister opbevares hos Danske Fysioterapeuter og sendes kun få gange årligt via sikker mail til DSNF. Der foreligger kun medlemslister i papirform kortvarigt f.eks. ifm. generalforsamlingen (bruges til bestyrelsens interne tjek af medlemskab og de er ikke offentligt lagt frem) herefter makuleres disse af kasserer i DSNF.

Kursusdeltagerlister opbevares elektronisk indtil kurset er afviklet – herefter slettes de af kursusudvalget i DSNF. Disse lister deles kun med deltagerne, såfremt alle deltagere giver accept hertil.

 

Når deltagerlister til kurser deles med revisor for DSNF er det kun navnet som fremgår af listen. Revisor opbevarer disse i sikrede lokaler.

 

Databehandler aftale:

 

Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi har indgået databehandler aftale med vores hjemmeside-udbyder samt vores revisor.

 • Hjemmeside udbyder – Erhvervshjemmesider
 • Revisor – Martinsen

 

Det er de eneste eksterne samarbejdspartnere DSNF har udover hovedforeningen Dansk Fysioterapeuter. Det er disse tre samarbejdspartere, som opbevarer data for DSNF. DSNF anvender ikke cloudløsninger som Dropbox eller Google Drev til at opbevare persondata eller personfølsomme oplysninger.

Der er taget udgangspunkt i Datatilsynets skabelon for databehandleraftaler.

 

Bestyrelsen

Kasserer i DSNF sørger for makulering af personalfølsomme data ifm. aktiviteter i DSNF. Ligeledes er kasserer i besiddelse af sikret USB stik, hvor deltagerlister ligger ifm. aktivitet som kræver medlemsoplysninger. Data slettes på denne, som ovenfor beskrevet.

 

 

Kontakt

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

 

Opdateret d. 16.12.2019