Dansk selskab for Neurologisk Fysioterapi er et monofagligt fagprofessionelt selskab som arbejder for at udvikle faget både lokalt og nationalt. Selskabet arbejder for at udbrede viden og afholde kurser til gavn for medlemmerne.

Som medlem får man mulighed for deltagelse i fagspecifikke kurser, temadage og konferencer herunder andre events omhandlende det neurologiske speciale.

Det er en forudsætning for medlemskab i Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi, at man er medlem af fagforeningen Danske Fysioterapeuter.

Pris for medlemskab:

– Medlemmer: 200 kr. årlig

– Studerende: 0 kr. årlig

Kontingentet trækkes over fagforeningskontingentet.