Som noget nyt vil DSNF forsøge at skabe netværksgrupper mellem fysioterapeuter der arbejder med patienter/borgere med parkinson. Vi starter med denne diagnosegruppe, og hvis det kommer op at køre ordentligt, så vil der være mulighed for flere grupper.

Formålet med netværksgruppen er at skabe et forum, hvor terapeuter på tværs af sektorer kan mødes virtuelt og give erfaringsudveksling.

Den første gang der vil være et netværksmøde er den 14. juni kl. 19:30-20:30, hvor vi vil forventningsafstemme med vores medlemmer og give medansvar, samt hvad der er af ønsker til indhold på møderne. Derudover skal vi forventningsafstemme antal gange osv.

Tilmelding sker til følgende mail-adresse: neurofysioterapi@fysio.dk

Næste møde herefter er planlagt til den 11. oktober i uge 41.