Som noget nyt vil DSNF forsøge at skabe netværksgrupper mellem fysioterapeuter der arbejder med patienter/borgere med parkinson. Vi starter med denne diagnosegruppe, og hvis det kommer op at køre ordentligt, så vil der være mulighed for flere grupper.

Formålet med netværksgruppen er at skabe et forum, hvor terapeuter på tværs af sektorer kan mødes virtuelt og give erfaringsudveksling.

Grundet for få tilmeldinger vil første møde bliver rykket. Ny tid kommer senere.