I det daglig kliniske arbejde med neurologiske patienter anvendes måleredskaber til

  • Vurdering og dokumentation af patientens funktionsevne
  • Evaluering af behandlingsindsatsen og dennes effekt
  • Løbende evaluering af patientens ændring i funktionsevne
  • Motivationsfaktor for patienten.

Ud over at være bevidste om de neurologiske måleredskaber er undersøgt til patientgruppen, er det også relevant at vide, om måleredskabet er fintfølende nok til at registrere de ændringer, der evalueres på.

Som kliniker er det en god idé at være nysgerrig på at kende måleusikkerheden, som kan opgøres på gruppe-niveau. Resultatet kan anvendes i forskningssammenhæng eller på individ niveau. Det er relevant om resultatet af re-testen kan udtale sig om, at der er sket en reel forbedring.

Find mere om måleredskaber til neurologiske patienter.

Rehabilitation Measures database er en hjemmeside, hvor man kan finde relevante måleredskaber til alle patientgrupper. Under hvert måleredskab er der en kort beskrivelse af testen, hvor lang tid det tager at udføre testen, hvilke rekvisitter, der skal anvendes, og om testen kræver oplæring. Der står også hvilken alders- og målgruppe, som testen er undersøgt på.

Desuden gives der en opsummering af den dokumenterede validitet og reliabilitet ift. diagnoserne, måleredskabet er undersøgt til, såfremt der foreligger studier, som har undersøgt dette samt referenceværdier, ligeledes hvor dette er publiceret.