Generalforsamling og temadag med Henrik Bjarke Vægter om smerte

Herunder findes Henrik’s PowerPoint undervisning.

www.padlet.com/hbvaegter/26012018

Formandsberetning – DSNF 26.01.18

Regnskab 2017

Referat Dansk selskab for neurologisk fysioterapi’s generalforsamling 26/1-2018,

Dalum Landbrugsskole.

1. Dirigent: Gitte Wikke. Referent: Nora Holmestad-Bechmann.

2. Formandens beretning ved Helle Rovsing M Jørgensen (vedhæftes referat). Herunder kort oplæg ved kursusudvalget (Sine S: Mortensen og Nora Holmestad-Bechmann), samt kort oplæg ved kommunikationsgruppen ( Sune Virkelyst, Christian H. Arens og Gitte Wikke).

3. Valg af bestyrelse. Ordinære bestyrelsesmedlemmer på valg: Helle Rovsing M. Jørgensen, Sine S. Mortensen og Gitte Wikke. Ingen andre kandidater stillede op, alle tre blev valgt. Suppleanter på valg: Camilla B. Lundquist, Sune Virkelyst og Christian H. Arens. Ingen andre kandidater stillede op, alle tre blev valgt.

4. Drøftelse om mulighed for annoncering/samarbejde ift. kurser etc.

med DSNF. Kort oplæg på initiativ fra bestyrelsen ved Søren Hein Sommer fra ApoFysio samt input fra Neurofysioterapien ( Holstebro) samt Neuroform ( Taastrup). Der kom et konkret forslag om mulighed for annoncering af kurser og arrangementer de forskellige klinikker og institutioner har udenom DSNF, som information til medlemmerne. Der blev også italesat behov for et fora hvor man kan diskutere og dele viden og erfaringer indenfor neurofysioterapi. Bestyrelsen samler op på alle input og tjekker op med revisor ift. det juridiske ved betalt annoncering etc. Bestyrelsen arbejder videre med emnet det kommende år.

Konstituering af bestyrelsen ( umiddelbart efter endt temadag/GF 26/1-18)

Formand: Helle Rovsing M. Jørgensen

Næstformand: Nora Holmestad-Bechmann

Kasserer: Sine S. Mortensen

Ordinære bestyrelsesmedlemmer: Helle Pilegaard Andersen, Gitte Wikke

Suppleanter: Camilla B. Lundquist, Sune Virkelyst og Christian H. Arens.