Fyreaftensmøde mandag d. 18 januar.

Dansk Selskab for Neurorehabilitering afholder fyreaftensmøde mandag d. 18 januar 2021 kl. 15.30 – 17.00.   Emne: Opdatering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger og nyt Videncenter for Neurorehabilitering i øst og vest. Hvor: Online via zoom find link i denne PDF fil. Program – Fyraftensmøde 2021 nyt login Hvem kan deltage: Både…

Læs mere

Jule og Nytårshilsen fra bestyrelsen/formanden

Kære medlemmer, Dansk selskab for Neurologisk Fysioterapi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. År 2020 har for os alle været et specielt år, hvor Covid-19 og restriktioner har fyldt en masse og bland andet medført aflyste kursusaktiviteter og en udskudt generalforsamling, som endte med at…

Læs mere

Ny oversættelse af måleredskaber til vurdering af armfunktion

Nye måkeredskaber til vurdeirng af armfunktion til den neurologiske patient   FAC:https://danskselskabforfysioterapi.dk/nyheder/fac ARAT: (https://danskselskabforfysioterapi.dk/siteassets/dokumenter/de-faglige-selskaber/dsf/nyhedsbreve/dsf-nyhedsbrev_december_2020.pdf) Ny oversættelse af måleredskab fra Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi Action Research Arm Test (ARAT) er sammen med Fugl Meyer undersøgelse af armmotorik én af to internationalt anbefalede test til vurdering af arm og hånd funktion…

Læs mere

Opdatering af måleredskaber på fysio.dk

Dansk Selskab  for Fysioterapi er i gang med en opdatering af Måleredskaber De har derfor iværksat en spørgeskemaundersøgelse, som henvender sig til alle medlemmer af Danske Fysioterapeuter. Medlemmer er DSNF må meget gerne besvare spørgeskemaet, der findes her: Link til spørgeskemaundersøgelse om Måleredskaber: https://surveyhero.com/c/94f0a7cb

Læs mere

Den Gode Genoptræningsplan

Den Gode Genoptræningsplan Det nationale Projekt Den Gode Genoptræningsplan har oprettet en hjemmeside. HER   På hjemmesiden finder du korte animationsfilm som introducerer til den gældende lovgivning om genoptræning og genoptræningsplaner. Du finder lommekort og undervisningsmateriale som frit kan anvendes til udlevering og undervisning.  Marialet er udarbejdet i samarbejde med…

Læs mere

Online kurser ved Karl Schurr Annie, McCluskey & Simone Dorsch

Online kurser i neurofysioterapi fra Australien     Vi har i Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi har modtaget følgende annoncering fra StrokeEd sammenslutningen i Australien. De inviterer alle DSNF medlemmer til at kunne deltage i følgende webinarer til januar 2021 og februar 2021. Se mere på deres hjemmeside: http://strokeed.com/ Der er…

Læs mere

Nye anbefalinger til hjerneskadeområdet

Tværsektorielle anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen Læs den samlet rapport klik her   Sundhedsstyrelsen er i september 2020 kommer med anbefalinger til tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjerneskade, som er en sammenskrivning af det tidligere forløbsprogram og den faglige visitationsretningslinje. Sundhedsstyrelsen mål med anbefalingen er, at bidrage til ensartet højkvalitet og…

Læs mere

Online generalforsamling 2020

  Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi General forsamling 2020 Referent Camilla forkvindens beretning: vedtaget fremlæggelse af regnskab: vedtaget fastsættelse af kontingent: forslag at vi fortsætter med nuværende kontingent – vedtaget indkomne forslag: ingen indkommende forslag valg til bestyrelsen: Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer stiller op. Nuværende forkvinde Helle stiller op som suppleant.…

Læs mere

Gratis online seminar om sjældne neurologiske sygdomme

Det Europæiske Reference Netværk for sjældne neurologiske sygsomme udbyder gratis online seminarer. Læs mere og find link til seminarer herunder hvis du har lyst til at deltage:   For MOs and their Physiotherapists On behalf of the European Reference Network for Rare Neurological Diseases (ERN-RND) this is a request to…

Læs mere

Lars Henrik Larsen fratræder formandsposten i DSF

  Det er med stor ærgrelse at Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi (DSNF) modtager beskeden om, at Lars Henrik Larsen har valgt, at fratræde posten som formand for Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF). Lars Henrik har på fornemmeste vis stået i spidsen for DSF/ De Faglige Selskaber gennem 3 år.…

Læs mere

Aflysninger af kursusaktivitet i 2020

COVID19 har fortsat stor indflydelse på det frivillige arbejde Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi laver for medlemmerne. Senest er de evidensbaserede kurser for OE og UE blevet udsat til efteråret 2021 – vi har fortsat ikke eksakte datoer – men hold øje med nyheder her på hjemmesiden. Ligeledes udsættes de…

Læs mere

Retningslinjer