Julehilsen fra Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi

  Kære Neurofysioterapeuter, I ønskes hermed en rigtig glædelig jul. Tak for 2019. Tak for inspirerende debatter på temadage, kurser og symposier. 2019 bød på mange aktiviteter i DSNF: Kurser med Louise Ada og Gert Kwakkel, temadag om musikterapi mm. Arbejdet med Persondatapolitik, Datafortegnelse og Databehandleraftaler fyldte. Artikelskrivning til Fysioterapeuten,…

Læs mere

Evidensbaseret Musikterapi

 – Odense 14.11.2019: Underviser: Fysioterapeut Nickeline Schmidt Larsen                      Uddannet i USA ift. neurologisk musikterapi Første kursusdag med dette emne. Deltagere, som dannede netværk med underviser til fremtidig fælles sparring. Praksis og forskning blev koblet, så det gav mening og der var direkte overførbare teknikker til brug i praksis. Tak…

Læs mere

Nordisk Vestibulær konference

Nordisk Vestibulær konference – København 24. og 25.oktober 2019   24.oktober: Dagen startede med velkomst af Formand Tina Lambrecht. Ca. 160 fysioterapeuter deltager på den 2-dags konference med udenlandske og danske oplægsholdere. Måns Magnusson (medical doctor, PH.D. stud. Lunds universitet, Sverige) lagde ud med at holde oplæg Overview of the…

Læs mere

Pakkeforløb for primær hjernekræft – for fagfolk

Pakkeforløb for primær hjernekræft – for fagfolk Formålet med pakkeforløbet er, at alle patienter skal opleve et veltilrettelagt fagligt forløb under udredning og behandling med det formål at forbedre prognosen og livskvaliteten for patienterne. PATIENTFORLØB, PATIENTINFORMATION 15 AUG 2019 Formålet med pakkeforløb for kræftområdet er, at patienter skal opleve et veltilrettelagt,…

Læs mere

NeuroRehab 2019

NeuroRehab 2019   Mandag d. 17.06.2019 afholdte Region Hovedstaden i samarbejde med VihTek – Videncenter for velfærdsteknologi den tilbagevendende NeuroRehab konference i DGI byen i København. Temaet for konferencen var i år kvalitet i neurorehabilitering. Konference blev åbnet ved centerdirektør, Jannick Brennum, NeuroCenteret, Risghospitalet. Efterfølgende blev en kort video vist,…

Læs mere

Dutch International Stroke Neurorehabilitation Course

Dag 4 og 5 på Dutch International Neurorehabilitation Course   Dag fire og fem på kurset omhandlede dels hvilken interventioner der er evidens for og dels gangananlyse og gangtræning. I forhold til interventioner blev især fremhævet at høj intentitet var væsentligt- nu mere træningig og nu mere intensivt nu bedre.…

Læs mere

WCPT Genève 2019 – Nora og Sines beretning

Mandag 13.05.19: Sidste kongresdag og tidligt op. Blæst over Génève, men tørvejr. Bybus nr. 5 sammen med de usædvanligt mange fysioterapeuter – forbi FN’s bygning på vejen (stolen med de tre ben, springvandet og alléen med de mange internationale flag). Kl. 8.30-10.00 – Rapid “five”session – Neurologi: Følgende fremhæves. PERCEIVED…

Læs mere

Generalforsamling 2019 og temadag ved Louise Ada professor i Fysioterapi

Generalforsamling  2019                                                       Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi Fredag 8.marts 2019 Odense 80 medlemmer og hele bestyrelsen deltog. Valg af dirigent og referent – Dirigent Gitte Wikke og referent Sine Secher Mortensen Beretning fra bestyrelsen v. formand Helle Rovsing Jørgensen Vi gennemgår året 2018 i DSNF. Formandens/ bestyrelsens beretning vedlægges…

Læs mere

Nyt efteruddannelsestilbud skal løfte genoptræningen efter apopleksi

Ny efteruddannelse til fysioterapeuter som arbejder med apopleksi   Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi udbyder et efteruddannelsesforløb til alle fysioterapeuter, der genoptræner patienter efter apopleksi. Uddannelsen afvikles i tæt samarbejde med hollandske eksperter, der også står for undervisningen. Nu har fysioterapeuter som noget helt nyt mulighed for at efteruddanne sig…

Læs mere

Danske Fysioterapeuters Repræsentantskab 2018

Helle Pilegaard Petersen og Sine Secher Mortensen deltog i Repræsentantskabet 8.,9. og 10.november – og vi stolte over at repræsentere Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi i dette forum. Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF) havde et godt repræsentantskab og vejen frem mod endnu flere gode samarbejdsfora’er er banet. Der har været…

Læs mere

Copenhagen Concussion Conference 2018.

Center for Hjerneskade var vært for Copenhagen Consussion Conference i København d. 8 og 9 november 2018. Center for Hjerneskade samlede nogle af verdens førende forskere fra flere forskellige lande herunder USA, Canada, England og Schweiz. Dagene blev brugt på at gennemgå den nyeste viden på området indenfor det teoretiske,…

Læs mere

Trunk Symposium lørdag 29.september 2018.

Denne dejlige efterårsdag kunne vi glæde os over, at omkring 170 fysioterapeuter og ergoterapeuter mødte til oplæg og diskussion om tilgangen til og behandlingen af trunkus hos patienter med apopleksi. De inviterede oplægsholdere var Karl Schurr fra Australien, Mary Lynch-Ellerington og Helen Linfield fra England. Karl Schurr har gennem flere…

Læs mere

Retningslinjer