18 deltagere/ fysioterapeuter fra privatpraksis og kommunalt regi i Danmark nørder ift. behandling af Multipel Sclerose sammen med kompetente undervisere fra blandt andet Sclerosehospitalerne i Haslev/Ry, Kolding Sygehus og Aarhus Universitetshospital.

                             

Variabel neurologisk sygdom som angriber immunsystemet via myelinskederne omkring nervecellerne. Centralnervesystemet angribes og det viser sig i forskellige attaks (hvide såkaldte ”placque” pletter på CT-scanningsbillederne af hjernen). Påvises via lægelig undersøgelse og scanninger af hjernen og rygmarven.

Patienterne modtager ofte akut binyrebarkhormon behandling over 3 dage (høje doser) ved et attak, hvilket giver symptomlindring og afkorter varigheden af et attak.

Hvis man har kyssesyge i udbrud i puberteten + en fejl i immunsystemet har man dobbelt så stor risiko for at udvikle MS i voksenlivet.

  • Øget tendens til infektioner: klima? Sollys (D-vitamin)? Kost? Stress? Rygning?

Tæt samarbejde mellem MS læge, MS spl. og fysioterapeut. Meget vigtigt med koordinering faggrupperne imellem (læge, fys, ergo, spl, neuropsykolog og evt. flere). Også vigtigt med gensidig dialog imellem de forskellige sektorer (begge veje).

 

 

Facts om MS

500 nye tilfælde af MS årligt

3:1 (kvinde:mand)

18.189 mennesker har MS i DK (kilde: scleroseregistret i DK/ Scleroseforeningen)

DK ligger i det område i verden, som har den højeste forekomst af MS

(D-vitamin niveauet er ofte lavt hos MS ptt)

 

Hvad er basis fysioterapi til patienter med MS? – MS er en kompleks sygdom.

Patienter med MS har et livslangt behov for fysisk aktivitet og træning.

Neurologisk scoring via EDSS (expanded disability status scale) – herved klassificeres MS patienterne.

Fysioterapeutens opgave er overordnet at MS borgeren bevarer/ opbygger reservekapacitet mentalt og fysisk.  

 

 Ny tværsektoriel anbefaling for mennesker med multipel sclerose – publiceret i 2021. Læs mere på www.sst.dk

Der skal arbejdes med hvordan denne anbefaling bedst bliver brugbar/anvendelig i det organisatoriske sundhedsvæsen i Danmark.