Anne Christine, Carina og Sine sender jer hermed en stor faglig hilsen fra

Heathrow ved ACPIN konferencen. Vi har nu i 2 dage fulgt det faglige program, hvor temaet har været

”Igniting Progress : Advancing Skills, Expanding Knowledge, Leading change in neurophysiotherapy”

I går startede programmet hårdt ud med sundhedsvæsenets impact set udfra et neurofysioterapeutisk perspektiv – opmærksomhed på hvordan vi neurofysioterapeuter fortæller omverdenen hvad vi laver og hvordan vi får fokus på patientens perspektiv. Derefter fulgte oplæg som handlede om:

  • Fatigue ift. Multipel sclerose patienter og hvordan energiforvaltning spiller en rolle.
  • Kognitiv udredning og screening af MS patienter – med gratis materiale via CRAMMS.

Så var vi ligesom i gang – og havde klaret 3 timer i streg uden pause…..stande med postere og firma-stande kunne vi derefter besøge ifm. Frokosten.  Efter frokost kunne man vælge sig ind på forskellige oplæg – nogle hørte om rygmarvsskadede – behandling med FES under skadesniveauet og betydningen af tidlig rehabiliteringsindsats til SCI patienter. Andre hørte om patientperspektivet: synlige og usynlige læringsfaktorer i neurorehabiliteringen – hvad ser patienterne som træning (ofte nævner de fysisk træning, hvorimod ADL ofte er mere usynlig træning for dem).

Frederike van Wijck – talte om terapeutens relation til patienten og det faktum at hvis der opbygges en relation så opstår der ofte en indre motivation for patienten (empowerment) som gør at de får mere drive til at engagere sig i træningen og tage ejerskab for egen rehabilitering. Det er vigtigt at neurofysioterapeuter giver håb til patienterne og at vi ser mennesket i patienten fremfor diagnosen.

Dagen sluttede af med oplæg om rygmarvsskadede og Icycle projektet (cykel-projekt med FES på benene) – hvor biofeedbacken og el-stimulationen styrker musklerne og nedsætter dystonien. Hvis der anvendtes virtual reality var ændringen hurtigere.

Efter en lang dag var vi inviteret til social dinner med ACPIN og oplægsholdere – en stor oplevelse, hvor nogle blev overladt til nye engelsktalende kolleger, mens andre nursede relationen til ACPIN bestyrelsesmedlemmerne.

Dag 2 lagde hårdt ud med australske Gavin Williams – som havde et rigtig godt oplæg om intensitet og hård styrketræning ift. Spasticitet og gang. Han leverede et rigtig godt oplæg om hvordan styrketræningen skal foregå hurtigere og med større styrke/power – hvorved musklernes evne til at aktivere sig styrkes. Han talte om hvordan vi tester spasticitet og hvilke tests/ udgangsstillinger vi anvender under testene. Alison Williams fortalte herefter meget levende og direkte om sin egen sygdom (Parkinson) – I’m responsible for my own wellness! It’s a condition not illness. Hun har valgt at se på, hvad sygdommen har bragt hende af oplevelser fremfor at begræde sygdommens kommen. Hun har valgt at se det fra det positive perspektiv og med en aktiv tilgang ift. træning. Hun er bevist om at hun selv er ansvarlig for sit egen velbefindende.

Så kom der 10 stk 5min. oplæg med posterpræsentationer. Men så var der også frokost ;o)

Herefter fulgte der sessioner med følgende:

  • Mulige karriere-veje for neurofysioterapeuter
  • Digital teknologi, som kan komme patienterne til gode. Botox har det en effekt for patienten?
  • Funktionelle motoriske lidelser (Functional Motor Disorders) – hvor der lige er publiceret nyt i Lancet 2024, læs mere på www.physio4FMD.org

Så kom danske Ulrik Dalgas på banen – træning og intensitet til MS patienter ift. At forsinke sygdomsdebutten og forhale sygdomsprogressionen. Hér gik der et sus igennem det engelske publikum, da Ulrik fortalte at danske patienter ikke blev ladt i stikken efter endt deltagelse i projektet, men altid fik livslang træning minimum 1 gang i ugen – hvilket bestemt ikke er tilfældet i UK!! Simone Dorsch fra Australien indtog scenen som den sidste oplægsholder – ift. Intensiv opgave-specifik træning og implementering af dette.  Er du interesseret i dette emne, så kan du glæde dig til efteråret, hvor netop Simone og 2 andre australiere gæster DSNF ift, netop dette emne – se kursusaktivitet på hjemmesiden.

Vi siger hermed mange tak for nogle gode og intense dage til vores tætte allierede i ACPIN og glæder os til det videre samarbejde. Der kommer helt sikkert flere fælles aktiviteter imellem DSNF og ACPIN.

Deltagelsen på konferencen har givet os mange nye idéer til kommende aktiviteter (webinarer, kursusdage etc.) og introduceret os for nye mulige internationale oplægsholdere.

Anne Christine, Carina og Sine