Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi General forsamling 2020

Referent Camilla

  1. forkvindens beretning: vedtaget
  2. fremlæggelse af regnskab: vedtaget
  3. fastsættelse af kontingent: forslag at vi fortsætter med nuværende kontingent – vedtaget
  4. indkomne forslag: ingen indkommende forslag
  5. valg til bestyrelsen: Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer stiller op. Nuværende forkvinde Helle stiller op som suppleant. Ingen nye stiller op. Camilla, Nora, Sine, Sune, Katrine vælges.
  6. Valg af suppleanter: Christian og Helle vælges. Som suppleant vælges desuden Anne Kristine Melver Bøjlesen- velkommen til Anne Kristine.

Den nye bestyrelse er således:

Formand
Katrine Lyders Johansen

Næstformand:
Nora Holmstad-Bechamnn

Kasser:
Sine Secher Mortensen

Bestyrelsesmedlem:
Camilla Berling Lundquist

Bestyrelsesmedlem:
Sune N. P. Virkelyst

Bestyrelsessuppleant:
Helle Rovsing Jørgensen

Bestyrelsessuppleant:
Christian Hedelund Arens

Bestyrelsessuppleant:
Anne Christine Melvær Bøjlesen

 

Vedlagt er de dokumenter som blev brugt på selve aftenen:

Formandens beretning – DSNF 2020

Træning efter Neuroplastiske Principper DSNF

Intern årsrapport 2019 (ligges på hjemmesiden når udgaven er færdig hos revisor)

 

Både den gamle og nye bestyrelse var glade for at se, at så mange medlemmer støttede op om selskabets første online generalforsamling. Det vil vi gerne sig et stort tak for. Ydermere vil vi gerne takke Gitte Wikke for hendes kæmpe indsats igennem årene, og tak til Helle Rovsing Jørgen som nu tidligere formand. Helle forsætter i bestyrelsen, og det er vi alle glade for.

Stort tak til vores oplægsholder Ivana for et spændende oplæg om “træning efter neuroplatiske principper.

 

Bestyrelsen håber at resten af 2020 og hele 2021 bliver mindre påvirket af corona, så vi kan afholde vores kurser. Følg med på hjemmesiden og vores nyhedsmails for yderligere information om kommende kurser.

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi