Neurologisk fysioterapi dækker over fysioterapi til personer med neurologiske lidelser. Det kan f.eks. være personer med rygmarvsskade, Sclerose, Parkinson, Apopleksi, svær senhjerneskade m.m.

Neurologisk fysioterapi udøves af fysioterapeuter i flere faser af neurorehabiliteringen

Fase 1 – den akutte fase (hospital)

Fase 2 – den subakutte fase (hospitalsrehabilitering på hovedfunktion, regionsfunktion eller højt specialiseret niveau)

Fase 3 – den specialiserede rehabilitering (døgninstitution med specialiseret rehabilliterings-tilbud)

– almene genoptræning (kommunal genoptræning)

Fase 4 – den fortsat udviklende fase (praksisområdet)

Læs mere i bogen Personcentreret Neurorehabilitering.

Personcentreret neurorehabilitering

Den neurologiske fysioterapi tager udgangspunkt i neurologisk undersøgelse, klinisk ræssonnering og deraf individuel behandling af den enkelte patient.

I den neurologiske fysioterapi tages der højde for patientens fysiske og kognitive funktionsniveau samt de sociale faktorer. Der er ofte brug for at inddrage patientens netværk i behandlingsindsatsen.  Desuden er den fysioterapeutiske indsats en del af det tværfaglige samarbejde omkring patienten. Neurofysioterapeuten arbejder ofte tæt sammen med f.eks. læger, sygepleje, ergoterapeuter, neuropsykologer, logopæder, socialrådgivere med flere for at give patienten den mest specifikke og optimale behandling.