Fredag 8.marts var en god flok fysioterapeuter fra Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi og Dansk selskab for Fysioterapeutisk Test og træning
samlet til en spændende kursusdag om Parkinson.
Randers FC’s lokaler dannede rammen for en meget lærerig dag.
Parkinson er den hurtigst voksende neurologiske lidelse i verden – og herhjemme i Danmark kommer der flere og flere patienter.
Så viden om Parkinson er særdeles vigtig for fysioterapeuter som arbejder med neurologiske patienter/borgere.

Der var inspirerende og nytænkende oplæg af Idrætsfysiolog UIrik Dalgas, fysioterapeut Jakob Frederiksen og forsker Martin Langeskov.
Energiske diskussioner i grupper, på tværs af sektorer, gjorde dagen til en udbytterig dag med mulighed for erfaringsudveksling ift. træningsplanlægning og træningsindhold.

Begge selskaber takker for en god og aktiv dag – vi har planer om at gentage dagen i efteråret 2024 – så hold øje ……