Helle Rovsing Møller Jørgensen

Formand

Formand

Uddannelse (hvor og hvornår):

Uddannet som fysioterapeut i 1987 fra Aalborg.

Neurorelevant erhvervserfaring:

Jeg arbejder nu som Udviklingsterapeut
inden for apopleksi og neurorehabilitering på Sygehus Vendsyssel.

Jeg har tidligere arbejdet som afdelings-fysioterapeut ved neurorehabiliteringen, Ringe Sygehus. Jeg har været fysioterapeut ved Skt. Andrews Hospital i Singapore, specialeansvarlig fysioterapeut, akut apopleksi, Svendborg Sygehus og afdelingsfysioterapeut ved Brønderslev Neurorehabiliteringscenter.

Faglige interesser:

Min særlige interesser er hjerneskaderehabilitering og sundhedspolitik relateret til neurorehabilitering.

Baggrund for deltagelse i bestyrelsesarbejde:

Min baggrund for at være med i bestyrelsesarbejdet er, at jeg mener, at et forum for Neurofysioterapi fremmer specialliseringen og synligheden, og at vi sammen kan flytte noget. Mit fokus i bestyrelsesarbejdet er lige nu udfordringen med at udvikle faggruppen til fagligt selskab og muligheden for at skabe synergieffekt ved koordineret kompetenceudvikling.

Generelt brænder jeg for at få skabt konsensus om definitionen af specialiseret neurofaglig viden inden for neurofysioterapi. Lokalt er det den fremtidige reorganisering af Neurorehabiliteringsindsatsen i Region Nordjylland, der har min interesse.

Nora Holmestad

Næstformand
Kursusudvalget

Næstformand

Sine Secher Mortensen

Kasserer
Kursusudvalget

Kasserer

Uddannelse (hvor og hvornår):

Uddannet i 1995 som fysioterapeut fra Holstebro

Neurorelevant erhvervserfaring:

Specialeansvarlig Fysioterapeut på Klinik for Tidlig Neurorehabilitering, Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Jeg har tidligere arbejdet på Neurokirurgisk afdeling Århus Sygehus, Nørrebrogade, Guldkrogscenteret i Vejle og Frûh rehab. Station på Thérapie Zentrum Burgau i Tyskland.

Faglige interesser:

Jeg brænder specifikt for at få fokus på den tidlige neurorehabilitering og de muligheder, der er for fysioterapi ift. de svageste patienter inden for neurofysioterapi på landsplan. Generelt skal vi have øget samarbejde mellem forskning og praksis i neurofysioterapi. Specielt for de svageste patienter, hvor forskning og evidens generelt er mangelfuld.

Baggrund for deltagelse i bestyrelsesarbejde:

Jeg er med i bestyrelsen for at skabe et givtigt samarbejde mellem fysioterapeuter inden for neurofysioterapi på tværs af landet og af de forskellige faser af rehabiliteringsforløbet. Vi skal have erfaringsudveksling, vidensdeling og faglig sparring. Jeg vil især fokusere på, at formidle den proces faggruppen er i gang med ift. faglige selskaber ud til alle medlemmer, og samtidig holde fokus i bestyrelsen.

Gitte Wikke

Bestyrelsesmedlem
Kommunikationsgruppen

Bestyrelsesmedlem

Helle Pilegaard Petersen

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Uddannelse (hvor og hvornår):

2013-2015 Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, Syddansk Universitet

2011-2011 Den Sundhedsfaglige Suppleringsuddannelse, Syddansk Universitet

2001-2005 Ergo- og Fysioterapeutskolen i Odense

Neurorelevant erhvervserfaring:

2017- ?        Fysioterapeut Hjerneskadecentret i Odense

2017-2017 Førløbskoordinator og fysioterapeut Kerteminde Kommune – neurologisk team

2016-2017 Fysioterapeut Faaborg-Midtfyn Kommune – neurologisk team

2007-2016 Fysioterapeut Ringe Neurorehabilitering (pr. 20.10.15 Neurorehabiliteringen NR Svendborg Sygehus)

2005-2007 Fysioterapeut Hvidovre Hospital – Afsnit for traumatisk hjerneskade

2005-2005 Fysioterapeut Nykøbing Falster kommune

Faglige interesser:

Neurorehabilitering, neurofysioterapeutisk træning og behandling, styrkelse af neurofaglige miljøer i fysioterapi, udvikling og forskning, evidensbegrebet, tværfaglighed, arbejdsrettet rehabilitering, empowerment, relationer blandt mennesker og i organisationer

Baggrund for deltagelse i bestyrelsesarbejde:

Jeg interesserer mig særligt for neurofysioterapeutens samarbejde med og involvering af mennesket ramt af en erhvervet hjerneskade herunder dennes netværk og hele livshistorie. Ligeledes er jeg særligt interesseret i relationer og samarbejde på tværs af fag, forvaltninger og sektorer samt at bringe praksis og evidens tættere på hinanden i fremtidig forsknings- og udviklingsarbejde.

Camilla Lundquist

Bestyrelsessupplenat

Bestyrelsessupplenat

Uddannelse (hvor og hvornår):

2010- 2012 Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, Århus Universitet.

2002- 2003 Sundhedsfaglige Suppleringsuddannelse, Århus Universitet

1996- 1999 Ergo- og Fysioterapeutskolen i Århus.

Neurorelevant erhvervserfaring:

1.4.2015- nu            Udviklingsansvarlig fysioterapeut, Hammel Neurocenter

2007- 1.4.2015         Specialeansvarlig fysioterapeut, Regionshospitalet Skive, Neurorehabiliteringen. Har i perioden haft orlov til videreuddannelse på den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse samt til tre tidsbegrænsede projektansættelser.

2004- 2007                 Fysioterapeut, Regionshospital Viborg, neurologisk afdeling

2003- 2004                 Fysioterapeut, Brædstrup Sygehus, Neurorehabilitering

2002- 2002                 Fysioterapeut, Hammel Neurocenter

2000- 2001                 Fysioterapeut, Klinik for Fysioterapi, Nykøbing Sjælland

1999- 2000                 Fysioterapeut, Grenå Genoptræningsafdeling

Faglige interesser:

Apopleksi, Neurologi og neurorehabilitering, udvikling og forskning, evidens, fysioterapeutisk behandling Baggrund for deltagelse i bestyrelsesarbejde:

Interesse for faglig udvikling og for hvad der rør sig i faget.

Christian Hedelund Arens

Bestyrelsessupplenat
Kommunikationsgruppen
Web-master

Bestyrelsessupplenat

Uddannelse (hvor og hvornår):

Uddannet i 2013 fra Holstebro

Cand. Scient. San. Stud ved KU 2017

Neurorelevant erhvervserfaring:

Reumatologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde (2013-) med tilknytning til Neurovaskulært Center (akut apopleksi)

Faglige interesser:

Hjernens plasticitet

NMES

Baggrund for deltagelse i bestyrelsesarbejde:

Min baggrund for deltagelse i bestyrelsesarbejdet bunder i ønsket om bedre kommunikation mellem fysioterapeuter inden for neurologien her i Danmark. Endvidere ønsker jeg at være med til at skabe ny viden til vores fag gennem forskning.

Sune Nolsø Pommersgård Virkelyst

Bestyrelsessupplenat
Kommunikationsgruppen
Web-master

Bestyrelsessupplenat

Uddannelse (hvor og hvornår):

Professionsbachelor i fysioterapi fra PH Metropol januar 2014.

Neurorelevant erhvervserfaring:

Jeg har siden september 2015 indtil december 2017 været ansat på Sjællands Universitetshospital – Roskilde og arbejdet på Neurovaskulært Center (fase 1 – akut apopleksi) samt på vores almene neurologiske afdeling. Lige nu er jeg ansat på Herlev Hospital og arbejder på neurologisk afdeling (fase 2).

Faglige interesser:

Jeg har stor interesse for det neurologiske område, men mere specifikt inden for NMES og strømbehandling samt hjernens plasticitet og egenskaber.

Baggrund for deltagelse i bestyrelsesarbejde:
Jeg har en helt del erfaring indenfor frivilligt foreningsarbejde og synes det er sjovt og spændende. Min begrundelse for deltagelse i arbejdet er, jeg synes at selskabet skal ud til alle neufysioterapeuter i landet, og at selskabet har behov for at være mere synlige på f.eks. de sociale medier. For mig er den kommunikative del af arbejdet meget vigtigt.