Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi (DSNF) er et af 18 faglige selskaber i fysioterapi organiseret under paraplyorganisation Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF).

DSF har til formål at koordinere det faglige samarbejdet mellem de faglige selskaber og tegne en tydelig profil af de faglige selskaber for omverdenen. DSF blev etableret på en stiftende generalforsamling 22. maj 2013. Grundlæggerne af DSF er Danske Fysioterapeuters Repræsentantskab på baggrund af et ønske om, at udvikle en model for faglige selskaber som organisatorisk ramme for forankring af faglig viden, ekspertise og udvikling.

DSF har herunder til opgave, at:

  • Styrke de faglige miljøer i fysioterapi
  • Varetage faglige opgaver i forbindelse med faglig rådgivning indenfor fysioterapi
  • Have ansvaret for nationale kliniske retningslinjer, hvor fysioterapi er relevant
  • Varetage opgaven omkring måleredskaber
  • Varetage opgaven omkring specialer i fysioterapi
  • Have dialog med internationale faglige grupper for fysioterapi.

Har man interesse, kan man finde yderligere oplysninger om de andre faglige selskaber her på siden: https://fysio.dk/faglige-selskaber