Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi (DSNF) er et af 17 faglige selskaber i fysioterapi organiseret under paraplyorganisation Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF).

 

DSNF har til opgave, at:

  • Styrke de faglige miljøer i neurofysioterapi i Danmark
  • Udvikle og styrke kendskabet til neurofysioterapi igennem kurser, konferencer, webinarer og lignende
  • Deltage i udarbejdelsen af nationale kliniske retningslinjer og høringssvar, hvor neurofysioterapi indgår
  • Have dialog med nationale og internationale samarbejdspartnere vedrørende neurofysioterapi og det tværfaglige arbejde omkring de neurologiske patienter
  • Dialog med medlemmerne af selskabet vedrørende f.eks. daglig praksis, erfaringsudveksling, videreudvikling af efteruddannelsesmuligheder.
  • Samarbejde med den andre fysioterapifaglige selskaber om emner og efteruddanelse, som går på tværs af flere fysioterapifaglige områder

Har man interesse, kan man finde yderligere oplysninger om DSF og  de andre faglige selskaber.