På denne side findes Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapis regnskaber.

Alle regnskaber er lagt op i pdf format og er godkendt på den ordinære generalforsamling.