Mennesket er motiveret – og derfor er professionel hjælpekunst så meget mere end blot styring

Ved Psykolog Dorthe Birkmose

 

Psykolog Dorthe Birkmose er mest kendt for den dystre bog ”Når gode mennesker handler ondt” om, hvordan afmagtsfølelser, omsorgstræthed og moralsk stress kan føre til forråelse som en mestringsstrategi. Nu har hun udgivet den mere håbefulde bog ”Mennesket er motiveret” om, hvordan hjælpekunsten gang på gang lykkes i praksis – trods det psykiske slid og trods målstyringen.

Mennesket er motiveret for at løse sine problemer og leve et meningsfuldt liv. Barriererne kan dog være så store og råderummet så lille, at der er brug for professionel hjælp. Som professionelle risikerer vi at hjælpe for meget, for lidt, forkert, mest for vores egen skyld eller kun med det synlige. Når vi så alligevel lykkes med at hjælpe andre, så skyldes det vores evne til perspektivskifte og vores evne til fleksibelt at vælge mellem styrende, vejledende og følgende metoder.

Dorthe Birkmose er selvstændig psykolog (cand.psych.) og foredragsholder.

Læs artikler, hør podcasts og se foredrag på www.dorthebirkmose.dk.

 

EFS Neurorehabilitering afholder to enslydende temadage i 2023 – en i Odense og en i Århus. 

Undervisningen strækker sig fra 9.30 – 15.30 og dagen starter med en let morgenmad fra kl. 9.00. 

Derudover er der fuld forplejning i løbet af dagen.

I Odense afholdes temadagen d. 7. juni 2023 på Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C.

I Århus afholdes temadagen d. 27. september 2023 i DGI-huset, Værkmestergade 17, 8000 Århus C.

 

Pris (inkl. forplejning på dagen):

Medlemmer af ETF og EFS Neurorehabilitering

Medlemmer af Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi

Ergoterapeuter

Andre faggrupper

700 Kr.

700 kr

 

1000 kr.

1300 kr.

Tilmelding til Ergoterapeutforeningen

Sidste frist for tilmelding er:

Odense d. 22. maj 2023

Århus d. 15. august 2023.