Ny fra bestyrelsen om COVID-19

2 april 2020 Nyt omkring kritisk behandling under COVID-19 Nyt notat om kritiske funktioner fra sundhedsstyrelsen 1.4.20 Som I måske har set, er styrelsen udkommet med et revideret notat 1.4 om kritiske funktioner. I finder linker her Sundhedsstyrelsen takker for at Danske Fysioterapeuter, i samarbejde med Danske Selskab for Fysioterapi og de faglige selskaber i…

Aflysning af Generalforsamlingen 2020

Kære medlemmer af Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi, Desværre må vi aflyse afholdelsen af Temadag og Generalforsamling i Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi fredag den 13.3.2020. Årsagen er de regionale og nationale retningslinjer vedr. Coronavirus. Tiltagene drejer sig om reduktion af smittespredning samt sikring af tilstrækkeligt mandskab på hospitaler og i kommunerne.   Temadag og…

International Neurological Physiotherapy Association, INPA

Nyhed fra International Neurological Physiotherapy Association, INPA: Early Rehabilitation in Conflicts and Disasters Field Handbook and E-Learning training modules. Feel free to promote this amongst your networks, this is a major resource for physiotherapists around the globe who find themselves in emergency situations.   The resource is available via the link below:   https://hi.org/en/early-rehabilitation-in-conflicts-and-disasters  …

Nyt dansk redskab til screening af kognitive deficit hos patienter med apopleksi

Screening redskab til kognitive deficits hos apopleksi patienter Oxford Cognitive Screen er oversat til dansk og kan anvendes af det sundhedsfaglige personale til at screene patienter med apopleksi i den akutte fase under indlæggelse. Cirka 15.000 danskere bliver hvert år ramt af apopleksi (Sundhedsstyrelsen, 2015). Apopleksi dækker over både blodpropper og blødninger i hjernen og…

Julehilsen fra Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi

  Kære Neurofysioterapeuter, I ønskes hermed en rigtig glædelig jul. Tak for 2019. Tak for inspirerende debatter på temadage, kurser og symposier. 2019 bød på mange aktiviteter i DSNF: Kurser med Louise Ada og Gert Kwakkel, temadag om musikterapi mm. Arbejdet med Persondatapolitik, Datafortegnelse og Databehandleraftaler fyldte. Artikelskrivning til Fysioterapeuten, bl.a om OE Internationalt samarbejde…

Evidensbaseret Musikterapi

 – Odense 14.11.2019: Underviser: Fysioterapeut Nickeline Schmidt Larsen                      Uddannet i USA ift. neurologisk musikterapi Første kursusdag med dette emne. Deltagere, som dannede netværk med underviser til fremtidig fælles sparring. Praksis og forskning blev koblet, så det gav mening og der var direkte overførbare teknikker til brug i praksis. Tak til alle deltagere og underviser…

Nordisk Vestibulær konference

Nordisk Vestibulær konference – København 24. og 25.oktober 2019   24.oktober: Dagen startede med velkomst af Formand Tina Lambrecht. Ca. 160 fysioterapeuter deltager på den 2-dags konference med udenlandske og danske oplægsholdere. Måns Magnusson (medical doctor, PH.D. stud. Lunds universitet, Sverige) lagde ud med at holde oplæg Overview of the vestibular system – and vestibular…

Pakkeforløb for primær hjernekræft – for fagfolk

Pakkeforløb for primær hjernekræft – for fagfolk Formålet med pakkeforløbet er, at alle patienter skal opleve et veltilrettelagt fagligt forløb under udredning og behandling med det formål at forbedre prognosen og livskvaliteten for patienterne. PATIENTFORLØB, PATIENTINFORMATION 15 AUG 2019 Formålet med pakkeforløb for kræftområdet er, at patienter skal opleve et veltilrettelagt, helhedsorienteret fagligt forløb uden unødig…

NeuroRehab 2019

NeuroRehab 2019   Mandag d. 17.06.2019 afholdte Region Hovedstaden i samarbejde med VihTek – Videncenter for velfærdsteknologi den tilbagevendende NeuroRehab konference i DGI byen i København. Temaet for konferencen var i år kvalitet i neurorehabilitering. Konference blev åbnet ved centerdirektør, Jannick Brennum, NeuroCenteret, Risghospitalet. Efterfølgende blev en kort video vist, som præsenterer patientens stemme: Hvad…