Nyheder

Verdenskongres i fysioterapi 2021

 

Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi deltager den 9-11. april i verdenskongressen i fysioterapi, som i år er virtuel.

Lørdag var der networkning session i “Neuroscience” arrangeret af INPA, det internationale neurofysioterapi selskab.

På mødet kunne deltagerne vælge sig ind i en af fire grupper, hvor man diskuterede henholdsvis “klinisk praksis”, “uddannelse”, “forsking” eller “andet”.

 

Camilla Lundquist deltog i gruppen “forskning”.

I gruppen diskuterede deltagerne hvordan man kunne fremme klinikernes adgang til de nyeste forskningsresultater og sikre implementering.

Emner der blev vendt var bl.a.:

 

  • Om klinikere i højere grad burde have adgang til forskningstidsskrifter
  • Om klinkere har tid og lyst til selv at fremsøge, læse og vurdere forskningsartikler
  • Om klinikere fremfor enkelt studier hellere vil have have præsenteret opsummeringer af nyeste viden i f.eks reviews og retningslinjer
  • Om reviews og kliniske retningslinjer var opdaterede nok, da de bygger på og opssumerer forskning der ofte er lavet flere år tilbage i tiden.
  • Om- og i såfald også hvordan – INPA kunne støtte spredning af forskningresultater for at sikre implementering i praksis.

 

Camilla Lundquists refleksion efter networking sessionen var, at der var mange spændende vinkler oppe at vende.

Men at 30 minutters diskussion med deltagere fra hele verden var yderst kort tid.

Men der var stof til eftertanke og vi vil gerne diskutere emnet i DSNF med hinanden og med medlemmerne!