Nyheder

Tværsektorielle anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen

Læs den samlet rapport klik her

 

Sundhedsstyrelsen er i september 2020 kommer med anbefalinger til tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjerneskade, som er en sammenskrivning af det tidligere forløbsprogram og den faglige visitationsretningslinje. Sundhedsstyrelsen mål med anbefalingen er, at bidrage til ensartet højkvalitet og sammenhæng i den samlede genoptrænings- og rehabiliteringsindsats, herunder vejlede sygehus og kommune ift genoptræningen/rehabiliteringen samt understøtte inddragelse af personen med erhvervet hjerneskade.

Anbefalingerne beskriver i høj grad organisering, koordination og samarbejde på området. I mindre grad beskrives de faglige indsatser og der henvises til at dette fx kan findes i

  • Hjerneskadekoordinering – en medicinsk teknologivurdering (2011)
  • National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til personer med nedsat funktionsevne som følge af erhvervet hjerneskade, herunder apopleksi (2014)
  • Rehabilitering af voksne med kompleks erhvervet hjerneskade (2016).

Forløbsprogrammet (klik her) og den faglige visitationsretninglinje (klik her) kan indtil videre fortsat findes hos Sundhedsstyrelsen.

 

Anbefalinger til nationale redskaber til vurdering af funktionsevne hos voksne med erhvervet hjerneskade er den første udgivelse omkring måleredskaber, hvor Sundhedsstyrelsen ønsker at understøtte en ensartethed i brugen af standardiserede måleredskaber på tværs af sektorer indenfor udvalgte områder. Indenfor gangfunktion anbefales brugen af Timed Up and Go (TUG) i kombination med 10 m gangtest, som begge kan findes på fysio.dk (klik her)