Nyheder

Nye måkeredskaber til vurdeirng af armfunktion til den neurologiske patient

 

FAC:https://danskselskabforfysioterapi.dk/nyheder/fac

ARAT: (https://danskselskabforfysioterapi.dk/siteassets/dokumenter/de-faglige-selskaber/dsf/nyhedsbreve/dsf-nyhedsbrev_december_2020.pdf)

Ny oversættelse af måleredskab fra Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi Action Research Arm Test (ARAT) er sammen med Fugl Meyer undersøgelse af armmotorik én af to internationalt anbefalede test til vurdering af arm og hånd funktion efter hjerneskade (ref: round table recommendations). ARAT måler på funktion i OE ved 19 delopgaver fordelt på 4 underskalaer med forskellige gribefunktioner og grovmotoriske bevægelser, som alle er centrale komponenter ift. at kunne anvende sin arm i hverdagsaktiviteter. ARAT er i øjeblikket i gang med at blive oversat til dansk efter internationale standarder med efterfølgende undersøgelse af reliabiliteten til hospitalsindlagte patienter med apopleksi. Den oversatte udgave af ARAT forventes tilgængelig på måleredskaber i løbet af foråret 2021. For yderligere information kan projektansvarlig fysioterapeut, Katrine Lyders Johansen kontaktes på katrine.lyders.johansen@regionh.dk