Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi anbefaler gratis bog om Evidensbaseret neurorehabilitering

 

Bogen “Clinical Pathways Stroke Rehabilitation” med editor Thomas Platz omhandler evidensbaseret neurorehabilitering.

Bogen er gratis og kan downloades på linket herunder.

Kapitlerne i bogen har forfattere af forskellig faglig baggrund og er primært skrevet af medlemmer af World Federation for NeuroRehabilitation (WFNR).

Målet har været at lave en guideline, der kun bruges tværfagligt og ikke mindst internationalt, uanset hvilket land man kommer fra.

Fokus i bogen har været at danne bro mellem forskning og klinik.

Bogen er opdelt i centrale emne, eksempelvis omhandler et kapitel dysfagi, et andet gangfunktion eller interventioner til arm og hånd.

Anbefalingerne i bogen er baseret på artikler søgt i videnskabelige databaser.

Et gennemgående tema er, at tid efter stroke, intensitet, motivation og andre faktorer har betydning for om et behandlingstiltag virker.

Et grundlæggende spørgsmålet, som bogen kan gøre dig klogere på er: Hvad hjælper hvilken subgruppe, på hvilket tidspunkt og i hvilken dosis?

Bogen kan anbefales.

 

Bogen kan hentes på dette link: https://www.springer.com/gp/book/9783030585044

 

Bestyrelsen – Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi