Helle Rønn-Smidt er tilknyttet Forskningscenter for sundhed og velfærdsteknologi og er ekspert i psykiatrisk fysioterapi og sammenhængen mellem krop og psyke. I sin ph.d.-afhandling ’Krop og identitet i rehabiliteringen efter apopleksi. Betydningen af fors

kellige kropslige relationer i fysioterapien’ har Helle undersøgt, hvordan der i den fysioterapeutiske praksis, kan suppleres med et større fokus på patientens levede liv, med udgangspunkt i kroppens kundskab og patientens oplevelser af sig selv.

Mange patienter beskriver det at blive ramt af en apopleksi som en pludselig og stor omvæltning i deres liv, hvor det efterfølgende kan være svært at genfinde en oplevelse af ejerskab og styring af egen identitet. Forskellige fysiske og kognitive følger af hjerneskaden kan gøre det svært for patienten at genkende sig selv. Mange patienter kan også føle sig forandret i forhold til relationen med andre. Forskellige studier peger på, at der i den nuværende rehabilitering mangler fokus på denne del af patienternes problemstillinger.

 

Fokus på patientens kropslige perceptioner

I studiet inddrages pårørendes perspektiv, og relationer mellem sundhedsprofessionelle, patienter og pårørende. Afhandlingen inddrager blandt andet Merleau-Pontys kropfænomenlogiske teorier og Bourdieus teorier om felt, kapital og habitus til at undersøge mødet mellem fysioterapeuter og patienter.

 

Afhandlingen viser, at den opmærksomhed, fysioterapeuter giver til patientens kropslige perceptioner og til den kropslige feedback, har betydning for patientens oplevelse af sig selv,”

Ligeledes kan det, at fysioterapeuten anvender pædagogiske rammer i fysioterapien, som støtter patienten i at afprøve egne bevægelser og handlinger, give plads til, at patienten selv kan eksperimentere og reflektere med bevægelser og sansninger. Dette kan sætte større fokus på patientens oplevelser af sig selv, dens muligheder og begrænsninger og give patienten øget kendskab og tillid til kroppens kundskab.

Herunder kan du hente Helle’s ph.d afhandling og læse mere om hendes forskning.

Ph.d. afhandling PDF – Helle Rønn 15.6.2020

Ligeledes kan du hente Helles powerpoint her fra hendes undervisning i DSNF regi.

Oplæg DSNF Helle Rønn d. 8.4.21