Så er repræsentantskabet i Danske Fysioterapeuter skudt igang i Nyborg.
DSNF er repræsenteret – og vi er godt igang.
Følg med via streamingstjenesten på fysio.dk – log in når du har lyst og få et indblik i hvordan diskussionerne om vores fælles fagforening foregår.
DSNF og de andre faglige selskabers repræsentanter har plads på den ene langside – med udsigt over storebælt. Diskussionerne er godt igang efter formandens mundtlige beretning.
Vi regner med 3 gode dage i foreningens forum.
DSNF’s udsendte medarbejder/ Sine