Nyheder

Bacehlor projekt omkring parksinsons patienters påvirket balance og øgede faldrisiko. Forfatterne vandt Danske Fysioterapeuters bachelorpris i 2020. Tak til jer for, at dele jeres viden med Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi’s medlemmer.

Abstrakt:

For mange personer med Parkinsons sygdom fylder problemer med nedsat balance og øget faldrisiko i hverdagen. På baggrund af forskning af høj kvalitet anbefaler De Europæiske Klinikske Retningslinjer træning til behandling af symptomerne. Dog bunder anbefalingerne fortrinvist i studier udført i klinisk kontrollerede opsætninger. Denne artikel belyser overførbarheden af De Europæiske Kliniske Retningslinjers anbefalinger inden for balance til dansk klinisk konteks. Der tilhører en træningsprotokol, som kan anvendes i klinisk praksis.

 

Kontaktoplysninger til erfaringsudveksling og eventuelle spørgsmål:

Jonna N. Knudsen, Jonna30@hotmail.com

Lone Lodahl, loneandersen33@gmail.com

 

Artikel balancetræning til parkinsons patienter

Træningsprotokol

 

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi vil gerne takke de fire fysioterapeuter for at må dele deres resultater med vores medlemmer.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen