I artiklen er sammenlignes effekten af hyppig og intensiv tidlig mobilisering med standard behandling hos patienter med apopleksi og er et parallel-gruppe, enkelt blindet, randomiseret og kontrolleret studie med deltagelse af 56 akutte apopleksienheder i fem lande. I artiklen konkluderes det, at de fleste af patienterne blev mobiliseret indenfor 24timer og at en hyppigere og mere intensiv tidlig mobilisering resulterede i et mere negativt outcome 3 måneder efter apopleksien.

Hvis du vil læse mere kan artiklen i fuld tekst findes på dette link: Efficacy and safety of very early mobilisation within 24 h of stroke onset (AVERT): a randomised controlled trial af The AVERT Trial Collaboration group

Læs mere