Reliabiliteten af TUG og 30 sekunders rejse/sætte sig test er undersøgte til hospitalsindlagte patienter med apopleksi. I artiklen finder de høj overensstemmelse (ICC≥0.88) ved begge måleredskaber og at den enkelte patient skal forbedre sig mere end 26,5% for TUG og mere end 3 gentagelser for 30sekunders rejse/sætte for at scoringsændringen ikke skyldes måleredskabets måleusikkerhed.

Hvis du vil læse mere kan artiklen i fuld tekst findes på dette link “Absolute and Relative Reliability of the Timed ‘Up & Go’ Test and ‘30second Chair-Stand’ Test in Hospitalised Patients with Stroke” af Lyders Johansen et al

Læs mere