Efficacy of physiotherapy interventions late after stroke: a meta-analysis

Artiklen er et systematisk review med meta-analyse, som vurderer effekten af fysioterapeutiske interventioner tidligst 6 måneder efter apopleksien. 15 studier med data på i alt 700 patienter, der alle har målt effekten af fysioterapi vs. placebo eller ingen intervention sammenlignes. Resultaterne viser, at der fortsat sker forbedringer i funktionsevnen ≥ 6 måneder efter apopleksiens opståen,…

Absolute and Relative Reliability of the Timed ‘Up & Go’ Test and ‘30second Chair-Stand’ Test in Hospitalised Patients with Stroke” af Lyders Johansen et al

Reliabiliteten af TUG og 30 sekunders rejse/sætte sig test er undersøgte til hospitalsindlagte patienter med apopleksi. I artiklen finder de høj overensstemmelse (ICC≥0.88) ved begge måleredskaber og at den enkelte patient skal forbedre sig mere end 26,5% for TUG og mere end 3 gentagelser for 30sekunders rejse/sætte for at scoringsændringen ikke skyldes måleredskabets måleusikkerhed. Hvis…

Efficacy and safety of very early mobilisation within 24 h of stroke onset (AVERT): a randomised controlled trial af The AVERT Trial Collaboration group

I artiklen er sammenlignes effekten af hyppig og intensiv tidlig mobilisering med standard behandling hos patienter med apopleksi og er et parallel-gruppe, enkelt blindet, randomiseret og kontrolleret studie med deltagelse af 56 akutte apopleksienheder i fem lande. I artiklen konkluderes det, at de fleste af patienterne blev mobiliseret indenfor 24timer og at en hyppigere og…