Artiklen er et systematisk review med meta-analyse, som vurderer effekten af fysioterapeutiske interventioner tidligst 6 måneder efter apopleksien. 15 studier med data på i alt 700 patienter, der alle har målt effekten af fysioterapi vs. placebo eller ingen intervention sammenlignes. Resultaterne viser, at der fortsat sker forbedringer i funktionsevnen ≥ 6 måneder efter apopleksiens opståen, og de anbefaler, at dette tages i betragtning, når der lægges planer for genoptræningen.

Læs mere