Nyheder

Mandag 13.05.19:

Sidste kongresdag og tidligt op. Blæst over Génève, men tørvejr. Bybus nr. 5 sammen med de usædvanligt mange fysioterapeuter – forbi FN’s bygning på vejen (stolen med de tre ben, springvandet og alléen med de mange internationale flag).

Kl. 8.30-10.00 – Rapid “five”session – Neurologi:

Følgende fremhæves.

PERCEIVED BARRIERS, AND MOTIVATORS TO PARTICIPATION IN PHYSICAL ACTIVITY AMONGST PEOPLE WITH PARKINSON’S DISEASE: A QUALITATIVE SYSTEMATIC REVIEW

Julie Jones (United Kingdom/ Aberdeen). Systematisk tilgang – lav kvalitet af studierne i SR. Efter snak med hende fortæller hun, at hun forskningsmæssigt er optaget af, hvordan fysioterapeuter kan være med til at motivere Parkinson patienter til at blive mere fysisk aktive.

 

PHYSIOTHERAPY INTERVENTIONS FOR INCREASING MUSCLE STRENGTH IN PEOPLE WITH SPINAL CORD INJURIES: A SYSTEMATIC REVIEW Aravind, Nisha (Sydney, Australia)

SR med 26 RCT studier. Vigtigt SR studie ift. interventioner til rygmarvsskadede.

 

FUNCTIONAL ELECTRICAL STIMULATION FOR FOOT DROP IN NEUROLOGICAL REHABILITATION: A SURVEY OF UK PHYSIOTHERAPY PRACTICE Wynne, Donna (United Kingdom, Skotland/ Aberdeen). FES til dropfod hos neurologiske ptt. Survey til UK fysioterapeuter. 22 item survey. 222 svar på spørgeskemaet. Hun identificerer de barrierer som engelske fysioterapeuter har ved brug af el-stimulation og de forskelle der er i anvendelse af behandlingen.

NINE-HOLE-PEG TEST IS ABLE TO PREDICT THE LEVEL OF INDEPENDENCE IN DAILY LIVING ACTIVITY IN PEOPLE WITH PARKINSON’S DISEASE Maria (Brazil).  9-HPT to describe manual dexterity – højre og venstre hånd. 191ptt med Parkinson. Montreal Cognitive Assessment (MoCA) – cut-off 19.  Test og spørgmål ift. Quality of life. 9 HPT lavet med dominant hånd er prediktor for dominant hånds funktion ift. daglige aktiviteter. Testen er hurtig, billig og simpel.

 

10-12.15: State of the art Neurology. Udvalgte oplæg.

DO MOVEMENT DEVIATIONS IN THE UPPER AND LOWER EXTREMITIES AND CENTRE- OF-MASS POSITION CORRELATE WITH SPATIAL-TEMPORAL PARAMETERS DURING POST-STROKE GAIT? Heidi Nedergård (Sweden) Studie af ganghastighed, skridtlængde og afstand mellem benene under gang via 3D ganganalyse. 

 

EFFECT OF DUAL-TASK EXERCISE ON COGNITIVE-MOTOR INTERFERENCE IN WALKING AND FALLS IN PEOPLE WITH CHRONIC STROKE: A RANDOMIZED CONTROLLED STUDY Marco Pang (Hong Kong). Lige publiceret. RCT single blind med kroniske apopleksiptt. Signifikant forbedring i dual task gruppen ift. gangfunktion, men ikke kognitiv niveau. Dual-task gruppen forbedrede deres dual task mobilitet og reducerede deres fald og faldrelaterede uheld.

 

THE EFFECT OF LIFESTYLE INTERVENTIONS ON THE AMOUNT OF PHYSICAL ACTIVITY AFTER STROKE OR TRANSIENT ISCHEMIC ATTACK. A SYSTEMATIC REVIEW Wendy Hendrickx (Holland), 

Apopleksipatienter er mere inaktive end raske jævnaldrende. 40% chance for at få ny apopleksi. SR af studier med livsstils interventioner. Der er behov for mere forskning, som kigger på livsstilsinterventioner og adfærdsændrende strategier for at øge fysisk aktivitet efter apopleksi.

THE ROLE OF THE PHYSIOTHERAPIST IN COMPLEX BEHAVIOR-CHANGE INTERVENTIONS: A QUALITATIVE STUDY EXAMINING RESEARCH PARTICIPANT EXPERIENCES OF THE ISTEP-MS TRIAL Meriel Norris (UK). MS patienter. 4 fysioterapeuter blev interviewet og brugt i studiet. Semistructered 1:1 interviews. 15 ptt i intervention. Patientinterview ift. selvtillid ift. mål og måder at finde indre vilje/styrke/motivation på.

 

Frokost pause med nye posters til posterwalk og networking med INPA folkene på INPA standen.

Fokused symposia13.45-15.15 

CAN YOU IMAGINE? MOTOR IMAGERY IN NEUROREHABILITATION

Mental training – imaging the movements

Nikhil Sharma (United Kingdom), Sebastien Mateo (France),  Giancarlo Lucchetti (Brazil), Zaqueline Fernandes Guerra (Brazil). Chairman Corina Schuster-Amft (Schweiz).

Symposie som fremhævede en fordel ved brug af motor imagery i rehabiliteringen. Gennemgang af evidensen der findes på området i øjeblikket. Der blev givet forslag til praksis træning med patienterne.

Platform classic – neurologi 15.45-17.15 – udvalgte oplægsholdere:

A CRITICAL REVIEW OF STRENGTH TRAINING TO IMPROVE GAIT IN PEOPLE WITH MS: EXERCISE PARAMETERS AND INTERVENTION APPROACHES Mark Manago (United States). Kritisk litteraturstudie ift. opdateret viden på området ift. MS ptt. Gang forbedres ved at styrke af plantarfleksorer, hofteabduktorer og truncusmuskler. God evidens for høj intensitets træning for alle patienter. 

WORKING TOGETHER TO PROMOTE PHYSICAL ACTIVITY IN PEOPLE WITH HUNTINGTON’S DISEASE Una Jones (UK). Praksisnært oplæg ift. Udviklingen af et nyt redskab til brug for fysioterapeuter i samarbejdet med Parkinsonpatienter.

Afslutningsceremoni:

Der blev vist billeder fra 3 spændende dage – med masser af

DIVERSITY, INCLUSION, HUMANITY – Physiotherapy within the world.

Emma Stokes formanden for WCPT holdt tale og nævnte igen det irske ordsprog –

It is in the shelter of each other that the people live

Herefter forskellige taler fra blandt andet det kommende værtsland Forenede Arabiske Emirater,  uddeling af oplægspriser og posterpriser. Til allersidst var der reklamefilm for den næste WCPT kongres, som foregår i April 2021 i Dubai.

Mange tak for denne gang –  en stor oplevelse som vi håber I har fået del i via disse rejsebreve.

                                                  Kærlig hilsen Nora og Sine – Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi

 

      

 

Søndag 12.05.19:

Så blev det mors dag ;o) – og endnu en dag med mange indtryk.

Dagen startede igen tidligt med 9 hurtige oplæg i en samlet neurologi platform.

Følgende oplæg fremhæves:

Jessie Janssen (UK) COMPARING PERCEPTIONS BETWEEN THERAPISTS AND PEOPLE WITH STROKE ON INTENSIVE EXERCISE DURING INPATIENT STROKE REHABILITATION. Implementeringsstudie med 10ptt ift. intensiv træning. 1 gruppe fik 1 times intensitetstræning daglig, 1 gruppe fik 2 timers intensitetstræning dagligt og kontrolgruppen fik alm. Fysioterapi interventioner. Interview af fysioterapeuterne. Største barriere for fysioterapeuterne ift. implementeringen var kvaliteten i behandlingen, hvor patienterne vægtede kvaliteten i relationen til fysioterapeuten højest.

Huang, Jhen Cih (Taiwan) CORRELATION BETWEEN TRUNK IMPAIRMENT SCALE AND BIOMECHANICAL MEASURES IN PEOPLE WITH SUB-ACUTE STROKE: A PRELIMINARY REPORT. TRIS testen viser relation ift. stående balance og lateral fleksion til afficeret side, men ingen signifikans ift. statisk balance. Så det er uvist om TRIS måler truncuskontrol og siddende balance.

Davide de Sousa (Australien) STRATEGIES TO INCREASE AMOUNT AND INTENSITY OF REPETITIVE SIT-TO-STAND TRAINING AFTER STROKE: INSIGHTS FROM THE REPS TRIAL.        RCT med 30ptt uden siddende balance. Man undersøgte om sit to stand kunne træne den siddende balance. Interventionen var 3 timers fysisk træning pr. dag og kontrolgruppen fik usual training – semi-superviseret træning. Fatigue niveauet er forskellig hos patienterne.

Efter formiddagspausen var der symposie kl. 10.45-12.15 med 5 oplægsholdere:

PERSONALIZED TRAINING WITH NEUROMODULATION AND VIRTUAL REALITY TECHNOLOGIES IN STROKE Liebermann, Dario G. (Israel) Solomon, John M. (India) Frenkel-Toledo, Silvi (Israel) & Mindy Levin (Canada)

Fokus på at fysioterapeuter er opdaterede ift. Eksisterende teknologier og deres potentialet i neurorehabilitering. Symposiet indeholdt oplæg om non-invasive brain stimulation tDCS og virtual reality teknologier og hvordan det kan kombineret med indiviuel tilrettelagt træning subakutte apopleksipatienter. Symposiet gav fine betragtninger ift. At give fysioterapeuter I mindre bemidlede lande mulighed for at afprøve teknologi og forske sammen med i-lande. Nøgleord: motor learning, stroke og tecnologi. Følgende statements er værd at tage med:

More practice will lead to improvement. Its more than just repetitions! – but what should the patient do. Wrong movements (compensations) can lead to maladaptive plasticity (Theresa Jones).

 

Platform Neurology 13.45-15.15 med 8 korte oplæg. Følgende fremhæves:

 

Davide de Sousa (Australien) DO INTERVENTIONS INVOLVING REPETITIVE PRACTICE IMPROVE STRENGTH AFTER STROKE? A SYSTEMATIC REVIEW. Interventioner med repetitive opgaveorienteret træning øger styrke hos patienter med apopleksi. Der er en sammenhæng imellem disse forbedringerne og forbedring i fysisk funktion.

 

Roderick Wondergem (Holland) PHENOTYPES OF MOVEMENT BEHAVIOR AFTER RETURNING HOME IN PEOPLE AFTER FIRST-EVER STROKE. I studiet har man forsøgt at kortlægge hvilken bevægelse adfærd patienter med førstegangsapopleksi har efter udskrivelse til eget hjem. Alle individer kan forbedre deres bevægelsesadfærd. Klinikere skal være opmærksomme på at hver apopleksipatient skal behandles individuelt.

 

16.00-17.30 var der ”Rapid 5min. Præsentation” indenfor neurologi: 5min. Oplæg og efter 5 oplæg derefter 15min. diskussion. Yderligere 5 oplæg og igen 15min. diskussion. Følgende fremhæves:

 

USE OF EKSO GTTM EXOSKELETON IN GAIT REHABILITATION AFTER STROKE Høyer, Ellen (Norway) 20ptt – stroke på Sunaas Rehabilitation Hospital. Er en sikker interventionsmulighed for certificeret personale. God effekt på subakutte strokeptt.

 

A SYSTEMATIC REVIEW OF MEASURES OF COMMUNITY WALKING IN STROKE SURVIVORS USING THE ICF LINKING PROCESS Nayak, Neelam (Australia). SR baseret på 27 studier. Mange spektre for måling af gang. Mange af de måleredskaber, som blev fundet dækker ikke alle aspekter ift. at kunne gå ude i samfundet. Der er brug for et måleredskab som omfatter flere domæner jf. ICF modellen.  

 

/ Amitiès de Nora et Sine – à demain les amis ;o)

 

 

Lørdag d. 11.05.2019

Dagen startede tidligt allerede 8.30 med Platform – Neurologi med 7 oplægsholdere, som hver havde 10min til fremlæggelse af deres projekt.

Følgende oplæg fremhæves:

Jens Bansi (Schweiz) – HIGH-INTENSITY INTERVAL EXERCISE IMPROVES COGNITIVE PERFORMANCE AND REDUCES INFLAMMATORY MARKERS IN PERSONS WITH MULTIPLE SCLEROSIS: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL

Cykling for sclerosepatienter ved høj intensitet (HIT) har effekt på kognition og sænker den inflammatoriske proces. Interventionen kan let implementeres og er ikke omkostningsfuld.

Isabelle Lehmann (Schweiz) – MS-FIT: A COMPREHENSIVE, TWO-MONTH CIRCUIT TRAINING IN PEOPLE WITH MULTIPLE SCLEROSIS – ADHERENCE AND SATISFACTION WITH THE STUDY INTERVENTION

Cirkeltræning fr MS patienter med 6 øvelser (udholdenhed, styrke OE, Styrke UE, balance, reaktionsevne og ”dexterity” ) – 2 timer 2 gange om ugen – superviseret af fysioterapeut. God patienttilfredshed.

Kristen Barta (USA)VALIDITY AND INTERRATER RELIABILITY OF THE SOAR TOOL DURING AMBULATION IN PEOPLE WITH PARKINSON’S DISEASE

Udvikling af et nyt værktøj til træning med Parkinson patienter ved brug af neural music therapy ifm. træning af gangfunktion (SOAR TOOL).

Focused symposia – cardiorespiratory: tecnology revolution

PREPARING CARDIORESPIRATORY PHYSICAL THERAPISTS FOR TECHNOLOGY REVOLUTION IN THE DIGITAL AGE

4 oplægsholdere – følgende fremhæves

Cameron Greenland (Australien) – simulationstræning er et anvendeligt læringsmiljø også for fysioterapeuter og tværfaglige miljøer. Forskning viser at vi lærer mere ved at erfare og afprøve end at læse. De lavede simulation med dukker på øvestuer og havde også e-learning.

Brenda Morrow (Sydafrika)

Fortalte om EIT (Electrical Impendance Tomography), hvor man via elektroder rundt om brystkassen kunne følge lungernes ventilation i aktivitet og hvile – f.eks. under forskellige positioner. Undersøgelsesmetoden kunne bruges mens man trænede patienten. EIT er endnu ikke i handel.

Eleanor Main (England)

Forskerteamet har udviklet et device til måling af lungefunktion hos børn med cystisk fibrose. De indsamler data ift. Lungefunktion med devicet og aktivitetsmålere – og besidder derved en unik stor mængde data, som bliver publiceret i fremtidige studier.

Focused symposia:

MAXIMIZE THE EFFECTIVENESS OF ROBOT-ASSISTED GAIT TRAINING AFTER STROKE Mehrholz, Jan (Germany) Lefeber, Nina (Belgium) Buurke, Jaap (Netherlands) Tamburella, Federica (Italy)

Overordnet er robotteknologi kommet for at blive. Det er vigtig at både klinikere og forskere forholder sig til muligheder og begrænsninger med robotteknologi. Resultaterne indtil videre fremhæver at robottræning gangtræning ikke kan stå alene, men kan indgå i en samlet rehabiliteringsplan.

Platform – Classic neurology:

7 oplægsholdere – hvoraf disse fremhæves:

Tamine Capato (Holland)

MULTIMODAL BALANCE TRAINING WITH RHYTHMICAL CUES IN PARKINSON’S DISEASE: A RANDOMIZED CLINICAL TRIAL

Balancetræning til Parkinson patienter (H&Y 1-3 og history of falls) – træning med Metronome og stående balancetræning. MBEST test som baseline og effektmål sammen med TUG.

Elisabetta Sarasso (Italien)

CLINICAL AND FMRI EFFECTS OF ACTION OBSERVATION AND MOTOR IMAGERY TRAINING ON DUAL-TASK PERFORMANCES IN PARKINSON’S DISEASE PATIENTS

Gait speed, postural kontrol, selvtillid. TUG, dual task og MBEST som målereskaber. Signifikans ift. Mobilitet og selvtillid.

 

Networking session organised by the International Neurological Physical Therapy Association (INPA)

Vi deltog i networking samtale med neurofysioterapeuter fra hele verden ift. Emner om stroke, kommunikation imellem de forskellige lande ift. Neurofysioterapi og udveksling af forskning og uddannelse.

Herefter deltog vi i INPA’s generalforsamling, hvor der blev valgt ny formand og hvor Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi blev budt velkommen som nyt medlem i det internationale selskab.

Endnu en udbytterig dag – med mange indtryk.

På gensyn i morgen – Nora og Sine

.

Fredag d. 10.05.2019

WCPT 2019 – så er vi i gang…………..

WCPT 2019 er i gang – vi startede med indregistrering og køb af den første croissant ;o)
Åbningsceremonien foregik med Waldhorn, flag-jonglering – og en oversigt over hvilke lande der er medlem af WCPT og antal deltagere på kongressen fra de respektive lande. Vi er 4500 deltagere i alt.
 
WCPT præsident Emma Stokes holdt tale og afslørede Mildred Elson – prisen (ærespris for grundlæggeren af WCPT) – som gik til Anne Moseley fra Australien for at have været en stor del af teamet bag søgemaskinen PEDro – som gør at fysioterapeuter over hele verden har lettere adgang til fysioterapeutisk evidens og dermed opdateret viden indenfor fysioterapi.
 
Derudover var der præsentation af Rødekors’ store arbejde på verdensplan – ift. at fysioterapeuter er en stor del af den vedvarende rehabilitering af mennesker i nød og fattigdom.
Der var også danse-indslag med Redo – en danser som udtrykker sig gennem dansen trods store handicap – hans motto er “handicap skal ikke være en begrænsning” eller “no limits no excuses”. Tjek ham ud på “IAMREDO” på facebook eller youtube.
 
Vi ser frem til i morgen – med det faglige program og vidensdeling med andre neurofysioterapeuter fra hele verden.
 
À bientôt – Nora og Sine 10.05.2019/ Geneva – Switzerland 
 
Opdateres løbende