Nyheder

Dansk Selskab for Fysioterapi har vurderet på evidensen, samlet erfaringer og lavet anbefalinger om tele-fysioterapi, som kan ses i denne serie på 7 videoer:

1. Introduktion til arbejdet og metode ved Kristian Lyng: www.youtube.com/watch?v=f1ijeoHM1Ns
2. Fysioterapeuter og borgeres oplevelser af et telerehabiliteringsforløb ved medicnisk antropolog Astrid Secher: www.facebook.com/dsfys/videos/510969383122200/
3. Gennemgang af kvalitative studier om borger/terapeut perspektivet ved Kristian Lyng: www.youtube.com/watch?v=KbH0_rtD6LU
4. Evidens for behandlingen med telerehabilitering ved Lisbeth Lund Pedersen: www.youtube.com/watch?v=eI5_w7gm–Y
5.Evidens for behandlingen med telerehabilitering ved Kristian Lyng: www.youtube.com/watch?v=-PuI2_ocXVo
6. Erfaring med telerehabilitering ved Mark Strøm: www.youtube.com/watch?v=TF9GzS2clNg
7. Erfaring med telerehabilitering ved Lasse Lamberth: www.youtube.com/watch?v=7E9yNfJVUgY

Desuden henviser vi til Litteratur gennemgang på databasen PEDro, som ikke kun omhandler muskuloskeletale problematikker: www.pedro.org.au/english/evidence-to-guide-telehealth-physiotherapy/?fbclid=IwAR0oV5rzAaZYshGHrtEdYH0p4X4bIUMXOPokAw1P68npJL5MwbTIJ8cYrCU

– Og selvfølgelig til Danske Fysioterapeuters oversigt over forskellige telemedicinske løsninger der giver vejledning om at komme godt i gang med videokonsultation i fysioterapipraksis: www.fysio.dk/coronavirus/kom-godt-i-gang-med-videokonsultation-i-fysioterapipraksis?fbclid=IwAR1ImS7OOq-CjBd3ftYfpe1XPa0nCdOITkIAHQL_dQihfogWCFugnAp7yPg

Til orientering har arbejdsgruppen bestået af Bibi Dige Heiberg og Gitte Arnbjerg, DSF, Kristian Lyng og Lisbeth Lund Pedersen fra DSSF i koordination med Esben Riis fra Danske Fysioterapeuter.