Ny efteruddannelse til fysioterapeuter som arbejder med apopleksi

 

Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi udbyder et efteruddannelsesforløb til alle fysioterapeuter, der genoptræner patienter efter apopleksi. Uddannelsen afvikles i tæt samarbejde med hollandske eksperter, der også står for undervisningen.

Nu har fysioterapeuter som noget helt nyt mulighed for at efteruddanne sig inden for genoptræning efter apopleksi. Målet med efteruddannelsen er at udbrede den nyeste viden på området og dermed hæve kvaliteten af fysioterapeuternes genoptræning på området.

Det er Dansk Selskab for Neurologisk fysioterapi, der står for efteruddannelsen, der tilrettelægges og afvikles i samarbejde med hollandske forskere, herunder Gert Kwakkel.

Forløbet, der varer en uge, afvikles i juni 2019 på center for Hjerneskade i København.

Hollands professor med i samarbejdet

Den hollandske professor Gert Kwakkel og hans forskergruppe har i en årrække tilbudt et efteruddannelsesforløb for hollandske fysioterapeuter, der arbejder med genoptræning efter apopleksi.

Baggrunden er, at der i de seneste 10-15 år har været en eksplosiv vækst af forskning på området. Således er antallet af RCT’er inden for genoptræning efter apopleksi i de sidste 13 år firedoblet, og kvaliteten af forskningen er højnet.

I de hollandske kliniske retningslinjer for den fysioterapeutiske rehabilitering efter apopleksi anbefales det derfor, at alle fysioterapeuter, der genoptræner patienter efter apopleksi, gennemfører en formaliseret efteruddannelse

”For at sikre kvaliteten vil vi have fysioterapeuter, der er opdaterede med den seneste viden om træning, behandling og test af patienter med apopleksi. Vi har haft de fleste hollandske IBITA-instruktører på kursus, og de er også med til at formidle den nyeste viden på området”. Sådan sagde den hollandske professor Gert Kwakkel i et interview i Fysioterapeuten i 2015.

Gert Kwakkel var på det tidspunkt inviteret til Danmark for at holde oplæg i forbindelse med Danske Fysioterapeuters fagkongres.

Løfte er indfriet

Efter interviewet luftede Gert Kwakkel muligheden for, at der kunne etableres en lignende efteruddannelse for danske fysioterapeuter. Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi har derfor siden arbejdet på at få efteruddannelsen op at stå i samarbejde med Gert Kwakkel omkring undervisning og kvalitetssikring.

Den nye efteruddannelse i selskabets regi er resultatet af dette.

I forbindelse med efteruddannelsen samarbejder selskabet med Center for Hjerneskade, Dansk Selskab for Neurorehabilitering, Ergoterapifagligt Selskab for Neurorehabilitering og Dansk Selskab for Apopleksi.

 

Udtalelser fra formanden for selskabet

Hvorfor har selskabet arbejdet for dette efteruddannelsestilbud?

Det er vigtigt at fysioterapeuter der arbejder indenfor det neurologiske speciale er opdaterede i forhold til den nyeste viden indenfor undersøgelse og behandling. Det er væsentligt at huske at se hvad der rører sig udenfor Danmarks grænser. Der har manglet et samlet efteruddannelsestilbud til erfarne fysioterapeuter hvor man bredt får indsigt i evidensen indenfor mange forskellige områder og behandlinger. Dette tilbud kan supplere de eksisterende og mere specifikke kurser, som Bobath kursus, evidencebased upper og lower limb kurser mv. hvor man går i dybden med en bestemt behandlingstilgang i teori og praksis.

 

Hvor ofte vil denne uddannelse blive udbudt? Det er anden gang vi annoncerer kurset og vi håber det bliver en succes og at vi kan gentage kurset om to år.

Læs mere om Kwakkel her: dutch-international-stroke-neurorehabilitation

Læs også tidligere artikel og interview medGert Kwakkel fra Fagkongressen skrevet af Danske Fysioterapeuter klik her