Her på siden, finder du de seneste nyhedsmails fra Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi. Links til kurserne er taget ud, da de allerede er afholdt. Kig på vores kurser klik her

Vi modtager gerne både ris og ros for vores nyhedsmails, så hvis man sidder med en god ide, eller har andre konstruktive kommentarer til nyhedsmailene, er I velkommen til at kontakte os vis kontaktformularen nederst på siden.

Nyhedsbrev Oktober 2019

Kære medlemmer,
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi er godt i gang med at planlægge vores kommende kursusaktiviteter. Bestyrelsen kan med glæde meddele, at vi igen får besøg af fysioterapeut Mary Massery med kurset Respiration og Postural kontrol i maj 2020.

Bestyrelsen kan hermed også berette om at Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi har igangsat proces der skal ende ud i beskrivelse af nationale kompetenceprofil for neurofysioterapeuter. National i betydningen: Vi sigter mod en bred inddragelse i processen og arbejdet. Vi forventer at have profilen til høring medio/ultimo 2020.

Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at det har været svært at komme i kontakt med os. Grunden er en teknisk fejl fra vores mail systemer. Vores kontaktformular er nu oppe og køre, så vi får mails på vores nye og sikre mail igen. Vi beklager de problemer det har skabt for medlemmerne.

Aktivitetskalender
Kurser, konferencer og temadage

Avanceret Respirationskursus
Samarbejde mellem Dansk Selskab for Hjerne-Lungefysioterapi & Dansk selskab for Neurologisk Fysioterapi – Tilmelding er lukket
D. 22 oktober 2019

Nordisk konference: Vestibulær rehabilitering
Danske Fysioterapeuter afholder konferencen
D. 24 oktober 2019

For første gang i DSNF regi: Evidenssbasseret musikterapi til neurologiske patienter – Seneste tilmelding fredag. d. 25 oktober 2019
Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi
D. 14 november 2019

Mary Massery – Respiration og Postural Kontrol – 1 dags kursus
Hovedarrangør – Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi
D. 12 maj 2020
Mary Massery – Respiration og Postural Kontrol – 4 dags kursus
Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi
D. 12-14 maj 2020

Medarrangører til Mary Massery

 • Dansk Selskab for Hjertelunge Fysioterapi
 • Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi
 • Dansk Selskab for Fysioterapi til Voksne med Udviklingshæmning
 • Ergoterapifagligt Selskab Neurorehabilitering (EFS)
 • Sektionen för neurologi/Professions- och fackförbundet för Sveriges Fysioterapeuter (sjukgymnaster)
 • Dansk Bandagistforening

Rehabilitation International World Congress 2020
For mere information – klik her
D. 8 september 2020

Med venlig hilsen
Bestyrelsen – Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi 

Nyhedsbrev August 2019

Kære medlemmer,
Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi håber at alle medlemmer har nydt den dejlige sommer. Hverdagen er ved at vende tilbage, det samme gælder for DSNF’s bestyrelse.
DSNF var d.17 juni med til NeuroRehab 2019 afholdt af Region Hovedstaden i DGI byen. Dagen var fuldt med spændende indlæg fra forskellige foredragsholdere. Læs mere om dagen her

Sundhedsstyrelsen har i august udgivet et skriv omhandlende pakkeforløb til kræft i hjernen. Man kan læse mere på DNSF’s hjemmeside her eller sundhedsstyrelsens hjemmeside her.

Bestyrelsen i DSNF er i skrivende stund ved at planlægge selskabets kursusaktivitet for efteråret 2019 og hele 2020. Vi kan meddele, at vi planlægger at afholde OE og UE kurserne igen i 2020 med deltagelse af Karl Schurr og Annie McCluskey fra Australien.
Ligeledes arbejder vi videre med at få planlagt vores generalforsamling i 2020.

Læs mere om selskabets aktivitet herunder
Hvis man har stor læselyst, kan man læse om det nyligt afholdte Dutch International Stroke Neurorehabilitation Course her eller læse om NeuroRehab 2019 her.
Ligeledes har bestyrelsen deltaget på WCPT Genève 2019 – Nora og Sines beretning kan læses her

Aktivitetskalender
Kurser, konferencer og temadage

Temadag: Bevæg hjernen – Temadag om fysisk aktivitet
Hjernesagen afholde denne temadag for fagfolk
Avanceret Respirationskursus
Samarbejde mellem Dansk Selskab for Hjerne-Lungefysioterapi & Dansk selskab for Neurologisk Fysioterapi

Nordisk konference: Vestibulær rehabilitering
Danske Fysioterapeuter afholder konferencen

Evidensbasseret musikterapi til neurologiske patienter
Dansk Selskab for neurologisk Fysioterapi afholder kurset

Rehabilitation Internationsl World Congress 2020

Med venlig hilsen
Bestyrelsen – Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi 

Nyhedsbrev Maj 2019

Kære medlemmer,
Sommeren er endelig kommet til Danmark og der er masser af aktiviteter i gang i DSNF.
I denne uge afholder Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi Dutch International Stroke Neurorehabilitation Course hos Center for Hjerneskade i København.

Camilla Berling Lundquist fra bestyrelsen har skrevet et kort indlæg på hjemmesiden om dagene som I kan læse mere om her

Hvis læselysten er over en, kan man også læse bestyrelsens indlæg fra World Confederation for Physical Therapy (WCPT) I Geneve læs mere her

Kursus samarbejde med andre selskaber

Avanceret Respirationskursus
Samarbejde mellem Dansk Selskab for Hjerne-Lungefysioterapi & Dansk selskab for Neurologisk Fysioterapi

Konferencer
Konference NeuroRehab 2019 – VihTek – ​​Videncenter for velfærdsteknologi

Med venlig hilsen
Bestyrelsen – Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi 

 

Nyhedsbrev Maj 2019

Kære medlemmer,
Maj måned er over os, og sommeren står for døren. Bestyrelsen håber alle medlemmer havde en god 1. maj og fik den fejret enten sammen med kollegaer, venner, familie eller med Danske Fysioterapeuter.

Der er nu lukket for tilmelding til formiddags kurserne til Dutch International Neurorehabilitation Course, og bestyrelsen ser frem til nogle gode og inspirerende dage i selskab med forskere, klinikere og andre med interesse i det neurologiske område.

Ny bestyrelsesmail
Den 30.04.2019 overgik bestyrelsen til sikker mail via Danske Fysioterapeuter. Medlemmer der har modtaget mails fra bestyrelsen via mailen dsnfbestyrelse@gmail.com kan ikke længere sende mail til denne.  Fremover skal mails sendes til neurofysioterapi@fysio.dk. Den nye mail skal anvendes for, at vi som fagligt selskab lever op til GDPR reglerne om opbevaring af personfølsomme data. Du kan fortsat også anvende kontaktformular på hjemmeside for at kontakte bestyrelsen.  Mails, der sendes til dsnfbestyrelse@gmail.com vil ikke blive besvaret, ligesom at mails sendt til dsnfbestyrelse@gmail.com ikke bliver videresendt.  Bestyrelsen er på nuværende tidspunkt ved at revidere og tilpasse selskabets privatlivspolitik, således at vi lever op til lovgivningen omkring GDPR Læs mere her

Internationalt samarbejde
Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi er repræsenteret på Verdenskongressen i Fysioterapi, som finder sted i Geneve fra d. 11-13 maj 2019. Fra bestyrelsen deltager Næstformanden Nora Holmstad-Bechmann og Kassér Sine Secher Mortensen. Udover at blive præsenteret for den nyeste forskning indenfor neurofysioterapi giver deltagelse på Verdenskongressen også mulighed for at opsøge internationale foredragsholdere og fagpersoner, som DSNF kan inviterer til Danmark for at gøre alle neurofysioterapeuter klogere på fremtidens fysioterapi og hvilken retning den evidensbaseret fysioterapi fører os hen.

Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi er medlem af organisationen International Neurological Physical Therapy Association (INPA), som er en samling af fysioterapeutisk forbund med neurologisk fokus fra hele verden. Bestyrelsen i INPA består af forskere og fagfolk som til dagligt arbejder enten klinisk med det neurologiske område eller forsker i dette. Nora og Sine deltager på generalforsamlingen som skal sætte foreningens fremtidige visioner.
Nora og Sine lave små opdateringer fra Geneve, og man kan følge med på hjemmesiden under “seneste artikler” på forsiden.

Vi vil i den nærmeste fremtid lave en side på vores hjemmeside som beskriver samarbejdet med INPA og hvilken betydning medlemskabet har for DSNF. Følg med på hjemmesiden.

Herunder findes links til de forskellige hjemmesider

World Confederation for Physical Therapy (WCPT) klik her
International Neurological Physical Therapy Association (INPA) klik her
World Confederation for Physical Therapy Congress 2019 klik her

Find INPA på Facebook og Twitter ved at klikke på ikonerne i bunden af nyhedsmailen
Kursus samarbejde med andre selskaber

Avanceret Respirationskursus
Samarbejde mellem Dansk Selskab for Hjerne-Lungefysioterapi & Dansk selskab for Neurologisk Fysioterapi

Konferencer
Konference NeuroRehab 2019 – VihTek – ​​Videncenter for velfærdsteknologi

Med venlig hilsen
Bestyrelsen – Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi

Nyhedsbrev April 2019

Kære medlemmer,
Så nåede vi til april måned efter afholdelse af kurset “training walking after stroke” ved Louise Ada, professor i fysioterapi, University of Sydney.
D. 8 Marts 2019 afholdt Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi den årlige ordinære generalforsamling. På dagen var der tilmeldt ca. 98 fysioterapeuter fra hele landet, og bestyrelsen vil takke alle medlemmer for deltagelsen. Generalforsamlingen blev afholdt i forlængelse af en temadag, hvor Louise Ada holdt foredrag omhandlende gangtræning til patienter efter apopleksi.

Dansk Selskab for Neurologisk fysioterapi måtte i år sige farvel til et bestyrelsesmedlem Helle Pilegaard Petersen som ikke ønskede at genopstille. På vegne af bestyrelsen ønsker vi god vind fremover til Helle og tak for dit store engagement i foreningen.
På generalforsamlingen fik vi vagt en ny bestyrelse som består af følgende personer:

Forman: Helle Rovsing Jørgensen
Næstformand: Nora Holmestad Bechmann
Kasser: Signe Secher Mortensen
Bestyrelsesmedlem: Gitte Wikke
Bestyrelsesmedlem: Sune virkelyst
Bestyrelsessuppleant: Camilla Lundquist Bierling
Bestyrelsessuppleant: Christian Hedelund Arens
Bestyrelsessuppleant. Katrine Lyders Johansen

For interesseret medlemmer kan man læse mere om de enkelte bestyrelsesmedlemmer klik her
Vil man se foreningens rengskab og læse mere om generalforsamlingen d. 8 Marts klik her

Nyheder – kurser
Dutch International Neurorehabilitation Course – dag 1 teoriformiddag
Dutch International Neurorehabilitation Course – dag 2 teoriformiddag
Dutch International Neurorehabilitation Course – dag 3 teoriformiddag
Dutch International Neurorehabilitation Course – dag 4 teoriformiddag
Dutch International Neurorehabilitation Course – dag 5 teoriformiddag

Kursus samarbejde med andre selskaber

Avanceret Respirationskursus
Samarbejde mellem Dansk Selskab for Hjerne-Lungefysioterapi & Dansk selskab for Neurologisk Fysioterapi

Konferencer
Stroke Forum ved Dansk Selskab for Apopleksi

Konference NeuroRehab 2019 – VihTek – ​​Videncenter for velfærdsteknologi – læs mere her

Med venlig hilsen
Bestyrelsen – Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi 

Nyhedsbrev Februar 2019

Kære medlemmer,

De to første måneder af 2019 bød på flere problemer med vores nye hjemmeside. Vores leverandør og samarbejdspartner erhvervshjemmesider.dk har oplevet store serverproblemer igennem januar og februar måned. Bestyrelsen bestræber sig på, at få løst problemerne med erhvervshjemmesider.dk så gnidningsløst som muligt. Vi beklager endnu en gang de problemer vores medlemmer har oplevet med dette, og vi håber at det fremadrettet vil fungerer.

Dansk Selskab for Neurologisk fysioterapi står over for et travlt år. Vi har oplevet meget stor interesse for vores Dutch international stroke neurorehabilitation course. Tilmeldingen til full course er nu lukket.
Der er stadig ledige pladser på vores formiddags sessioner.
Ligeledes har interessen været stor for vores generalforsamling som afholdes i Odense d. 8 marts hvor vi har professor Louise Ada som gæsteforlæser.
Louise Ada gæster Danmark i forbindelse med vores generalforsamling og afholder et 2 dags workshop på Herlev Hospital. Kurset er lukket for tilmeldinger. Har man ikke fået plads, kan man komme på generalforsamlingen og hører Louise Ada.

Bestyrelsen arbejdere videre på planlægningen af kurser og temaaftener i 2019 og 2020, og håber forsat på den store interesse fra alle medlemmerne i selskabet.

Nyheder – kurser

Generalforsamling og temadag ved Louise Ada, Professor in Neurological Physiotherapy University of Sydney, Australia

Dutch International Neurorehabilitation Course – dag 1 teoriformiddag
Dutch International Neurorehabilitation Course – dag 2 teoriformiddag
Dutch International Neurorehabilitation Course – dag 3 teoriformiddag
Dutch International Neurorehabilitation Course – dag 4 teoriformiddag
Dutch International Neurorehabilitation Course – dag 5 teoriformiddag

Kursus samarbejde med andre selskaber
Multisensorisk stimulation og multisensoriske rammer i neurorehabilitering
Samarbejde med Ergoterapifaglige selskab for Neurorehabilitering

Avanceret Respirationskursus
Samarbejde mellem Dansk Selskab for Hjerne-Lungefysioterapi & Dansk selskab for Neurologisk Fysioterapi
Konferencer

Stroke Forum ved Dansk Selskab for Apopleksi

Konference NeuroRehab 2019 – VihTek – ​​Videncenter for velfærdsteknologi

Med venlig hilsen
Bestyrelsen – Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi


Nyhedsbrev Januar 2019

Kære medlemmer,

Indgangen i 2019 bød på en uventet fejl i vores IT-system. Systemets fejl er blevet detekteret, og vi har i samarbejde med vores IT-udbyder rettet den.
Det har haft den konsekvent, at vi ikke har fået oplysninger om de personer, der har tilmeldt sig vore kurser. Igår blev dem, der har meldt sig Dutch International Stroke Rehabilitation Course – full course adviseret om, at vi har behov for, at man gentilmelder sig. Det gør sig også gældende for workshoppen med Louise Ada (5.-6. marts) og generalforsamlingen (d. 8. marts). Derfor skal du, hvis du har tilmeldt dig et af disse kurser, gå ind på vores hjemmeside og tilmelde dig igen. Ligesom tilmeldte på Dutch full course modtog en særskilt mail, vil de, der allerede har tilmeldt sig henholdsvis Ada og generalforsamlingen også modtage en mail med information i løbet af weekenden.

På grund af problemerne med IT-systemet er deadlines for Dutch-kurserne ændret (deadline er markeret med fed skrift):

 • Full course: inden 24/1 2019
 • Teoriformiddage 1-5: inden d. 1/4-2019
Deadlines for de øvrige kurser er herunder skitseret (deadline er markeret med fed skrift):
 • Workshop d. 5.-6. marts 2019 (ved Louise Ada): 4/2-2019 
 • Generalforsamling d. 8. marts 2019: 1/3-2019

Der har også været problemer med vores kontaktformular, hvorfor vi beder dig om påny at sende en forespørgsel gennem kontaktformularen, hvis du ikke har modtaget noget svar på din henvendelse.

I bestyrelsen beklager vi meget denne triste besked, og det ekstra arbejde, som vi pålægger jer. Vi glæder os til at se jer alle til generalforsamlingen eller i andre henseender i 2019.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen – Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi 

 

Kontakt

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.