Nyheder

Nordisk Vestibulær konference

– København 24. og 25.oktober 2019

 

24.oktober:

Dagen startede med velkomst af Formand Tina Lambrecht. Ca. 160 fysioterapeuter deltager på den 2-dags konference med udenlandske og danske oplægsholdere.

Måns Magnusson (medical doctor, PH.D. stud. Lunds universitet, Sverige) lagde ud med at holde oplæg Overview of the vestibular system – and vestibular disorders. Han kom herunder ind på: Balance physiologie and clinical assesment.

Vestibulære problemer er det største årsag til akut konsultation hos personer over 65år.

Desuden forklarede han tyngdekraftens indflydelse på balance og postural kontrol og gennemgik model for balance som bestemmes af :

  • Feedforward kontrol/ feedback kontrol
  • Skelettet og muskler
  • Hjerne og CNS
  • Hovedbevægelser
  • Synet (arbejder sammen med det vestibulære system ift. det man sanser)
  • Hudens sensoriske receptorer (bl.a. fodsålerne – de påvirker også balance og postural kontrol)
  • Informationer fra det vestibulære system.

Svimmelhed skyldes ”sensorisk mismatch” dvs. når feedbacksystemerne ikke matcher signalerne fra kropsbevægelserne.

Anatomisk følger nerver og arterier/vener hinanden omkring det vestibulære system. Det indre øre er lokaliseret i basen af kraniet under storhjernen.

Han fremhævede at: Movement is absolut important ift. at træne vestibulære problemer

Herefter gennemgik han forskellige tests for vestibulære deficits.

Før frokost gik Richard Clendaniel (DPT, Ph.D Duke University Medical Center, North Carolina USA) på plenumpodiet under emnet: Physical assessment of patients with vestibular disorders.  

Han tog udgangspunkt I ICF som modellen for at se patienten med et helhedssyn. Derefter gennemgik han undersøgelse af patienten med vestibulære problemer, som indebærer anamnese (symptomer, analyse af hverdagsaktiviteter, deltagelsesbegræsninger m.m.) og klinisk undersøgelse via vestibulære tests: spontan og provokeret nystagmus, øjenalignment, cross-cover test, VOR test (download testtavle på: www.i-see.org/eyecharts.html), Head Thrust test, oculomotor test, høre sreening og balancetests ( DGI – Dynamic Gait Index (score under 9 medfører faldrisiko) og FGA – Functional Gait Assessment). Han pointerede dog at man ikke udelukkende via balancetest kan diagnosticere vestibulære problemer.

Efter frokost, erfaringsudveksling og networking imellem deltagerne gik parallel-sessioner i gang. En med Bedside Diagnostic Assessments, hvor testene blev gennemgået og kunne afprøves imellem deltagerne. En anden med Instrumental Diagnostic Assessment, hvor teknologisk udstyr blev præstenteret og afprøvet via testene.

Dagen sluttede af med plenumsamling, hvor Kasper Søndergaard havde en patient demo, som Richard Clendaniel viste test af og med ift. dennes problemstillinger. Efterfølgende var der paneldiskussion imellem plenum, Richard Clendaniel, Susan Whitney og Michael Shubert.

Hér blev det fremhævet at:

TREATMENT should be driven by symptoms and signs and function from test and NOT driven by diagnosis.

 

25.oktober:

Fredagen startede tidligt – 8.00 med en patientdemonstration med analyse, tests og behandling i drøftelse i plenum faciliteret af Sue Whitney, Katrine Storm Piper og Michael Smærup.

Michael Schubert (PT, PhD, Johns Hopkins University, USA) havde derefter en lang session med oplæg om behandling af vestibulære forstyrrelser og evidensen herfor. Vigtige keypoints var:

Balanceopgaver/ øvelser skal også inkorporeres i behandlingen af vestibulære forstyrrelser.

Aktiv og passiv træning med hovedrejning sammen med f.eks. gang har effekt.

Hjernen lærer hvornår saccaderne skal aktiveres, hvis man træner vestibulært.

De vestibulære øvelser skal laves individuelt udfra symptomer og mål.

Fremhævet evidens var:

Vestibular Rehabilitation for Peripheral Vestibular Hypofunction: An Evidence-Based Clinical Practice Guideline. (CPG Hall et al. 2016)

Sidst på eftermiddagen var der parallelsessioner – hvor deltagerne skulle vælge 2 forskellige sessioner ud.

Der var nordiske oplægsholdere – fremlæggelse af projekter m.m. og praktisk fremvisning af behandling på vestibulær holdtrænings-sessioner.

Sue Whitney var på podiet igen efter frokost, hvor hun havde oplæg om Benign Paraxysmal positional vertigo (BPPV) – på dansk kaldet øresten. Hun nævnte blandt andet link til youtube video, som viser bevægelse af ørestenene: https://www.youtube.com/watch?v=qpW98U7MUyc&t=4s (multiple videos of otoconia by Dr. Lauren Parnes, 2016)

Facts: Årstiden kan have betydning for forekomsten af øresten, Vitamin D mangel kan give øget risiko for øresten, tiden på dagen kan have betydning for undersøgelsen for øresten hos den enkelte person. En positiv test for øresten skal være med øjen-nystagmus selvom patienten klager over svimmelhed.

Test for øresten blev introduceret og afprøvet på workshops efterfølgende. Behandling for øresten i de forskellige buer blev demonstreret og afprøvet i praksis i 3 mands grupper (Dix Hallpike test, Epley test, Semont test, Lempert roll maneuver og Gufoni maneuver).

Der er kliniske retningslinier for behandling af øresten se følgende artikel/ guideline:

Clinical Practice Guideline: Benign Paroxysmal Positional Vertigo (update). Der finds også en lommeudgave og en app se mere på:

http://eguideline. Guidelinecentral. Com/i/789708-benign- paroxysmal- positional- vertigo?utm_source=streamsend&utm_medium=email&utm_content=&utm_campaign=bppv

Practice is improving

Link: http://www.vestibular.today/

Link til behandlings manøvrene: Dr. Zee teaching the repositioning maneuvers

www.youtube.com/watch?v=KLt2LtISPmQ&t=6s

En udbytterig 2 dages konference var ved at være slut og det var bestemt med et stort antal af fysioterapeuter, som arbejder med neurologiske patienter. Kursusdagene var absolut med godt fagligt og håndværksmæssigt indhold ift. at kunne anvende viden direkte i praksis – og ikke mindst få skærpet opmærksomheden på at neurologiske patienter også kan have vestibulære problemer – ikke kun pga. deres neurologiske skade, men også særskilt i det vestibulære system.

Referent Sine Secher Mortensen