Nyheder

 

Det er med stor ærgrelse at Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi (DSNF) modtager beskeden om, at Lars Henrik Larsen har valgt, at fratræde posten som formand for Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF).

Lars Henrik har på fornemmeste vis stået i spidsen for DSF/ De Faglige Selskaber gennem 3 år.

DSNF støtter den linje Lars Henrik Larsen og den øvrige bestyrelse i DSF har lagt. Vi er klar over, at Lars Henriks fratræden i høj grad skyldes en oplevelse af manglende samarbejde og lydhørhed fra Danske Fysioterapeuter (DaFys) i forhold til de faglige selskabers bidrag, vilkår, behov, ønsker og prioriteringer.

Vi håber at DaFys fremadrettet vil prioritere samarbejdet med DSF højt.

Tak Lars Henrik for god sparring, højt fagligt niveau, ordentlighed, stor flid og engagement. Velkommen til Gitte Arnbjerg. Vi ser frem til samarbejdet“

Venlig hilsen
Bestyrelsen – Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi