Nyheder

 

Kære Neurofysioterapeuter,

I ønskes hermed en rigtig glædelig jul. Tak for 2019. Tak for inspirerende debatter på temadage, kurser og symposier.

2019 bød på mange aktiviteter i DSNF:

  • Kurser med Louise Ada og Gert Kwakkel, temadag om musikterapi mm.
  • Arbejdet med Persondatapolitik, Datafortegnelse og Databehandleraftaler fyldte.
  • Artikelskrivning til Fysioterapeuten, bl.a om OE
  • Internationalt samarbejde på konference i Geneve
  • Opdatering af forløbsprogram afventes fortsat. Det nye er, at den faglige visitationsretningslinje og forløbsprogram er sammenskrevet. Desuden afventes anbefaling omkring Nationale Måleredskaber på neuro-området. DSNF bidrog til begge.

 

I 2020 har DSNF, som mål at udfærdige en national kompetenceprofil for neurofysioterapeuter i Danmark.

På kursusfronten 2020 har vi følgende i støbeskeen:

  • Maj 2020: Kursus eller temadag med Mary Massery om respiration og posturalitet, forår 2020 – se hjemmeside for annoncering
  • November/ December 2020: Evidensbased upper and lower limb kurser, samt workshops om intensity in practice og workshop om coaching. Alt sammen med australske undervisere se hjemmesiden for annoncering
  • marts 2020 er der General Forsamling i DSNF. Oplægsholder er Jane Burridge. Professor of Restorative Neuroscience, University of Southampton, United Kingdom and chair at ACPIN (The English Association of Neurological Physiotherapy.  Emnet er: Upperlimb retraining – evidence and the

importance of translating it into practice.

Et af generalforsamlingens højdepunkter er valg til bestyrelsen. Vi tilstræber geografisk spredning. Så stil nu gerne op fra såvel Minedalen, Nordlandet, Dyreskoven som De Sydlige Øer (jf. Tinka julekalenderen).

Glædelig jul og Godt nytår!            

   fra bestyrelsen i Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi