Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi (DSNF) er et af 18 faglige selskaber i fysioterapi organiseret under paraplyorganisationen Dansk Selskab for Fysioterapi.

DSNF har til formål at komme med anbefalinger i forhold til praksis på specialeområdet. Selskabet tager i sine anbefalinger udgangspunkt i forskning og klinisk ekspertise med relation til det neurologiske speciale. Selskabet deltager i konferencer og afholder møder og inspirationsdage med relevante oplægsholdere og forskere.

  • DSNF´s bestyrelse  har 8  medlemmer som alle spiller en aktiv rolle i selskabets opgavevaretagelse og vidensudvikling.
  • DSNF har 782 medlemmer pr. 1. oktober 2018
  • DSNF medvirker ved udarbejdelse af klinisk retningslinjer inden for specialet
  • DSNF samarbejder med Måleredskaber.dk om anbefalinger og udvirker vurdering af måleredskaber inden for Neurologisk Fysioterapi
  • DSNF arrangerer årsmøder for selskabets medlemmer om aktuelle specialefaglige emner
  • DSNF samarbejder med Danske Fysioterapeuter og Dansk Selskab for Fysioterapi om udvikling af kurser og temadage med relation til det neurofysioterapeutiske speciale
  • DSNF samarbejder med Dansk Selskab for Fysioterapi om specialiseringsordningen, herunder godkendelse af specialister inden for Neurologisk Fysioterapi.

DSNF samarbejder med Danske Fysioterapeuter om etablering af videreuddannelse inden for Neurologisk Fysioterapi samt om skabelse af en organisatorisk ramme for fysioterapeuter fra henholdsvis forskning, praksis og uddannelse, som ønsker at specialisere og fordybe sig inden for Neurologisk Fysioterapi

DSNF er organiseret med undergrupper: Kommunikationsgruppe, Kursusudvalg, Arbejdsgruppe vedr. hjemmeside, Arbejdsgruppe vedr. specialiseringsordning.