Dansk Selskab for Neurorehabilitering afholder fyreaftensmøde mandag d. 18 januar 2021 kl. 15.30 – 17.00.

 

Emne: Opdatering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger og nyt Videncenter for Neurorehabilitering i øst og vest.

Hvor: Online via zoom find link i denne PDF fil. Program – Fyraftensmøde 2021 nyt login

Hvem kan deltage: Både medlemmer og ikke medlemmer kan deltage.

Deltagere: 1000 kan deltage på linket.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen – Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi