Nyheder

Dag 4 og 5 på Dutch International Neurorehabilitation Course

 

Dag fire og fem på kurset omhandlede dels hvilken interventioner der er evidens for og dels gangananlyse og gangtræning. I forhold til interventioner blev især fremhævet at høj intentitet var væsentligt- nu mere træningig og nu mere intensivt nu bedre. Herunder er der bl.a. evidens for CIMT og modificeret CIMT, funktionel elterapi og spejltræning. Professor Jaap Buurke startede sit oplæg med en gennemgang af de otte faser i det normale gangmønster, ganganalyse i tre planer, bevægeligheden over ankel, knæ og hofte og hvornår i gangcyklus hvilke muskler var aktive. Vi var flere deltagere der havde godt af denne opsummering, som gav anledning til mange diskussioner. Vi kikkede patient videoer og diskuterede patologiske gangmønstre og mulige bagvedliggende årsager til ændret gangmønster hos patienter. Professor Buurke kom ind på hvilke ændringer der sker med gangen når man bruger feks dropfodsskinner. En hovedpointe var, at vi ikke må stile mod et normalt gangmønster da dette sjældent kan opnåes. Mange af de interventioner og hjælpemidler vi benytter for at patienterne får et mere effektivt og økonomisk gangmønster gør faktisk netop det modsatte af at normalisere muskelaktiverigen idet de kompenserer for den manglende funktion- f.eks en dropfodsskinne. Dag fem byggede Buurke videre på hvordan vi kan intervenere i forhold til påvirket gangfunktion.

Dag fem omhandlede ud over det nævnte ny teknologi, herunder armrobotter, virtuel reality og robot træning.

Ud over det de faglige oplæg på kurset har det været godt at diskutere med hinanden.

Center for Hjerneskade der har lagt lokaler til kurset skal have stor tak for de fine rammer at holde kurset i. Forplejningen, med lækker økologisk og overvejende vegetarisk mad, har været himmelsk.

 

 

Hvordan skal vi så bruge det vi har lært?

Kurset har taget udgangspunkt i internationale og hollandske retningslinjer og studier. Fokus har primært været på underliggende årsager til ændringer i hjernen, nervevævet og musklerne samt på evidensbaseret undersøgelse og træning.

Opgaven er nu for deltagerne i højere grad at få det lærte omsat og implementeret i dansk kontekst. Det kan være lettere sagt end gjort, måske man kan støtte hinanden.

I forhold til manges ønske om at blive bedre til at bruge tests kan Danske fysioterapeuters hjemmeside om måleredskaber anbefales såfremt man ønsker at finde de gennemgåede måleredskaber i danske, validerede udgaver. For flere af redskaberne er der udførlige manualer. På hjemmesiden findes bl.a. Action Research Arm Test (ARAT), Fugl-Meyer arm test, 10MWT, Timed Up and Go, Mine Besttest og Dynamic Gait Index. Kun medlemmer af danske fysioterapeuter har adgang.

https://www.fysio.dk/fafo/maleredskaber

 

Kurset har givet anledning til mange spændende diskussioner og DSNF håber dette har givet anledning til inspiration og udvikling af praksis

 

Deltagerne fra hele Full Day Course

Inspiring Neurorehabilitation course day one and two

Dag 3 Dutch neurorehabilitation course
Formiddagens store emne ved professor Gert Kwakkrl omhandlede hjernens plasticitet og de umiddelbare konsekvenser og ændringer i hjernen og i nervesystemet efter en apopleksi. Vigtigheden af at genoprette iltforsyninig til hjernen hurtigst muligt for at redde omkringliggende væv. Begreber som phenumbra, diaschisis, initiel behandling med trombolyse og trombektomi blev gennemgået. Fokus var hvilke ændringer der finder sted i hjernen og nervevævet under den spontane recovery der finder sted i de timer og uger. Forskellige forsøg, primært på dyr, har vist hvad der sker med hjernens plasticitet under forskellige påvirkninger- hvordan andre, anatomisk nærliggende områder i hjernen tager over når en ekstremitet sætte ud af spil samt hvordan hjernen og nervevævet ændrer sig når man er i et stimulerende miljø.

Herefter handlede dagen om balance- professor Jaap Buurke fortalte om forsøg med balance og måling af EMG aktivitet i musklerne på balanceplatform. Jip Kamphuis tog udgangspunkt i motor control teori og førte os gennem begreberne steady state, reaktiv balance og anticipatorisk/ proaktiv balance. Hvilket aspekt af balancen der er afficeret er væsenligt at kende, hvis man skal kunne intervenere relevant og målrettet. Vi sluttede af med selv at undersøge og arbejde med balance med patienter. Alle grupper afprøvede Minibest test, hvor de forskellige aspekter af balance undersøges.

 

Underviserne fra Holland sammen med Formand Helle Rovsing Jørgensen (venstre i billedet) samt Bestyrelsessupplenat Camilla Berling Lundquist (nr. to fra højre)

 

 

Day 1 -2 Dutch neurorehabilitation course

This week I am attending the full day course “Dutch International Stroke Neurorehabilitation Course“ arranged by the Danish Association of Neurological Physiotherapy. Four dutch physiotherapists and researchers are teaching at the course, Prof. Gert Kwakkel, PhD, Prof. Jaap H. Buurke, PhD, Jip F.Kamphuis, MSc and Hans Kerstens, MSc. The course is taking place at Center for Brain Damage, Amager, Denmark.

Aim of the course is to educate allied health professionals to become experts in stroke rehabilitation. After the course the participants should be able to apply principles of clinical reasoning and apply state-of-the-art knowledge into daily practice of stroke rehabilitation.

First day of the course was focused on measurements and tests. Gert Kwakkel presented important aspects to be aware of while judging the quality of clinical studies, either using the strobe or consort guidelines. Research on spontaneous recovery was presented and accounts for the main part of motor improvement seen in patients during the first three months, regardless of choice of physiotherapy intervention.
The psychometrics of tests, validity, reliability, responsiveness, measurement error and minimal clinical import difference, were presented. We discussed the importance of agreeing on a few relevant tests for measuring change throughout rehabilitation, from the acute unit to late rehabilitation phase. If all therapist use the same tests, eg. 10 meter walk test or Action Research Arm test, then it is easier to show progress over time. In the article “Roundtable definitions“ a core set of tests to use in research are agreed on and recommended for use in research. In the afternoon day one Jip led us through patient assessment.

Day two morning Gert Kwakkel has been talking about prediction models, the ability to predict either ADL, gait or upper limb function at an early time point after stroke. This topic is a particular interest of mine, as it is in line with my Phd. For those who has followed Kwakkels research he is currently looking into the patients with severe UL paresis who does not show the expected UL recovery, the so called non-fitters. Also the use of biomarkers, as transcraniel magnetic stimulation, and whether or not biomarkers can add information to the prediction models were discussed.

In the afternoon Hans Kersten was having a lecture on upper limb treatment. This was  followed by the course participants examining patients in small groups.

Now we are looking forward to another three interesting days! From Camilla Lundquist, board Member of the Danish Association of Neurological Physiotherapy

 

Foto of Hans Kerstens teaching