Center for Hjerneskade var vært for Copenhagen Consussion Conference i København d. 8 og 9 november 2018. Center for Hjerneskade samlede nogle af verdens førende forskere fra flere forskellige lande herunder USA, Canada, England og Schweiz. Dagene blev brugt på at gennemgå den nyeste viden på området indenfor det teoretiske, det prognostiske og de diagnostiske tilgange.

I år er et særligt år for Center for Hjerneskade, da de har fået tildelt 8,5 mio kr. over en periode på 4 år, til et nyt center for hjernerystelser med titlen “Dansk Center for Hjernerystelser”. Pengene er givet af satspuljeaftalen på sundhedsområdet og skal hjælpe patienter og pårørende med råd og vejledning. Mange patienter oplever at de får forskellig råd, og mellem 5 og 15 % oplever langvarige problemstillinger i deres liv efter en hjernerystelse.

I dag er der relativ lidt forskning på området inden for hjernerystelser, og det meste forskning der er lavet, er på elite sportsudøvere fra USA. Dog er der igennem de seneste par år oplevet stor interesse fra medierne på området, da mange almindelige mennesker oplever gener fra en hjernerystelse.

I mange år, har rådene til patienterne været, at de skulle skærme sig fra alle former for sanseindtryk, skærmtid, social aktivitet, lys og lyd. Ny forskning viser, at patienterne skal i gang, hurtigst muligt. Forskerne mener, at 1-2 dages hvile er tilstrækkeligt, men at generne efter en hjernerystelse er meget individuelle. Forskerne er også enige om, at der er forskel på om det er børn eller voksne der får en hjernerystelse. Rådet til børn/unge er, at de først skal vende tilbage til sportsaktivitet, når de er tilbage i skole uden mén. Symptomerne på hjernerystelse kan variere meget fra person til person.

Alle er enige om, at symptomer som hovedpine, nedsat koncentration, syns- og balanceproblemer er de mest almindelige symptomer, som også kan være problematiske i forhold til arbejdsliv og skolegang. I dag kan man se skader på hjernen efter en eller flere hjernerystelser. Forskerne er også enige om, at der muligvis er en sammenhæng mellem flere hjernerystelser og flere demens sygdomme som alzheimers, som først opstår flere år efter hjernerystelsen.

 

Læs mere om hele konferecnen samt programmet her: klik her

Hvis man ønsker mere information omkring Dansk Center for Hjernerystelse kan man læse mere på Ceter for Hjerneskades hjemmeside på følgende link: https://cfh.ku.dk/