Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi må desværre aflyse kurserne “If you can’t breathe you can’t function” – Respiration og Postural kontrol – efter dialog med oplægsholder Mary Massery (USA).

Kurserne aflyses og udsættes som følge af COVID19/ Corona pandemien.
Alle tilmeldte vil blive kontaktet individuelt.
Så snart der kendes nye datoer for kurser med Mary Massery opslåes de på denne hjemmeside.
DSNF håber på forståelse for beslutningen og håber, at der vil være lige så stor interesse for kurserne, når de kan afholdes sikkert.

Venlig hilsen
Kursusleder Sine Secher Mortensen og formand Katrine Lyders

Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi