Clinical Pathways in Stroke Rehabilitation

Clinical Pathways in Stroke Rehabilitation Evidence-based Clinical Practice Recommendations Editors: Platz, Thomas (Ed.)   Bogen er med “open access” og fokuserer på praktiske kliniske problemer som opstår i neurorehabiliteringen af patienter med apopleksi. Hvert kapitel starter med en klinisk problemstilling efterfulgt af en systematisk gennemgang evidensen, som er relevant for den kliniske beslutningstagen og anbefalinger ift.…