Aflysninger af kursusaktivitet i 2020

COVID19 har fortsat stor indflydelse på det frivillige arbejde Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi laver for medlemmerne. Senest er de evidensbaserede kurser for OE og UE blevet udsat til efteråret 2021 – vi har fortsat ikke eksakte datoer – men hold øje med nyheder her på hjemmesiden. Ligeledes udsættes de temaaftener der var planlagt med…

Dansk Selskab for Fysioterapi har udgivet rapport om COVID-19 rehabilitering

Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF) har netop udgivet rapporten COVID-19 REHABILITERING – EVIDENS OG ANBEFALINGER Læs nyheder fra DSF her: www.danskselskabforfysioterapi.dk  Alle medlemmer kan også frit hente en figur over COVID-19 udviklingen i lungerne, som er optimeret til print helt op til str. A2 hvis der er behov for at have illustrativt informationsmateriale til patientuddannelse. Læs rapporten…

Nyheder fra WFNR (World Federation of Neurorehabiltation)

As a group of editors, we, David Good, Nam-Jong Paik, Thomas Platz and Giorgio Sandrini want to open an article collection (“research topic”) for the Neurorehabilitation section of Frontiers in Neurology (https://www.frontiersin.org/journals/neurology/sections/neurorehabilitation#) with the title COVID-19: The Neurorehabilitation Perspective.   For those of you who might consider submitting manuscripts of their COVID-19 related research, we would like to ask you…